معرفی گونه های جانوری مهاجم غیر بومی در ایران

امتیاز: 0 از 0
فروش
3
 • تعداد صفحات : 72 صفحه  

توضیحات

در پایان نامه معرفی گونه های جانوری مهاجم غیر بومی در ایران

به این موارد پرداخته می شود :

 • معرفی  گونه های جانوری مهاجم  در ایران

 • هزينه هاي محيط زيستي و اكوسيستم و اقتصادی گونه های مهاجم

 • معرفی راکون آمریکایی ساکن در گیلان

 • گونه‌های مهاجم، تهدید یا فرصت؟

 • مبارزه با گونه هاي مهاجم

 • تهدیدات تیلاپیا برای محیط های آبی کشور

 • تیلاپیا، تهدیدی جدی برای آبزیان بومی خوزستان

 • تالاب شادگان و تهدیدی به نام تیلاپیا

دانلود فهرست مطالب  معرفی گونه های جانوری مهاجم غیر بومی در ایران

چکیده

آسیب های زیست محیطی محدود به ورود آلاینده ها و پساب ها به زیست بوم ها و یا از بین بردن گونه‌های جانوری و گیاهی بر اثر مواد شیمیایی نیست بلکه بسیاری از این آسیب ها ناشی از دستکاری در نظام طبیعی زیست بوم ها می باشد.

یکی از این آسیب ها که بویژه در سالهای اخیر در بسیاری از کشورهای جهان مورد توجه بسیاری قرار گرفته است، مسئله ورود گونه های غیر بومی به زیست بوم‌ها می‌باشد.

زیست بوم های زمین بر اساس تعادل بین جمعیت های گوناگون (اعم از انسانی، جانوری، گیاهی و میکروبی) و منابع موجود در آنها شکل گرفته و پایدار می‌مانند. ورود هر نوع موجود زنده به این نظام های زنده باعث تغییر در این نظم طبیعی شده و زیست بوم ها دچار تغییر می نماید که اغلب این تغییرات می‌تواند ماهیت مخرب داشته باشند. بویژه این موضوع زمانی ابعاد تهدید آمیز به خود می گیرد که گونه جدید در گروه گونه های بیگانه  مهاجم قرار گیرد.

در این نوشته به این موضوع بطور مختصر اشاره خواهد شد.

گونه هاي مهاجم يك تهديد مهم براي تنوع زيستي محسوب شده و زيان هاي اقتصادي بسياري را به بار مي‌آورند.

در پژوهش حاضر، تلاش شد وضعيت گونه‌های مهاجم راكون و ماهی تیلاپیا در ايران بررسي شود. بدين منظور، اين پژوهش به سه محور اصلي پرداخته است :

۱- بررسي عوامل محيطي مؤثر در پراكنش راكون و تیلاپیا،

۲- بررسي برخي آثار راكون و تیلاپیا بر بوم سازگان ها و جوامع حياتي آنها

۳- بررسي سطح آگاهي مردم محلي از حضوراين گونه‌های مهاجم و آثار مخرب آن

واژه هاي كليدي:  گونه غیربومی، راکون، تیلاپیا، تهدید زیست محیطی و…

بخشی از پایان نامه :

مقدمه

امروزه گونه هاي مهاجم يك تهديد مهم براي تنوع زيستي محسوب شده و زيان هاي اقتصادي بسياري را به بار مي‌آورند. لذا پيش از اينكه حضور اين گونه ها باعث بروز مشكلات گسترده براي تنوع زيستي و جوامع انساني گردد، انجام اقدامات مديريتي منسجمي نياز خواهد بود. در اين راستا، آگاهي از ارتباطات بوم شناختي اين دسته از گونه ها براي تعيين آثار آنها بر بوم سازگان ها و جوامع موجود در آنها ضروري است و لذا در برنامه هاي مديريتي بايد در گام اول به آن پرداخته شود.

پيش بيني روند هجوم گونه ها ي مهاجم براي يك منطقه نيز يكي ديگر از ابزارهاي مديريت تنوع زيستي محسوب مي گردد. مدل سازي برا ي پيش بيني توزيع گونه هاي مهاجم همواره يك موضوع نامشخص و مبهم بوده است به دليل اينكه عوامل مداخله گر بسياري در برهمكنش هاي حياتي آنها نقش دارند ، به علاوه انعطاف پذيري هاي ژنتيكي اين گونه ها براي سازگاري با محيط جديد بالا است.

اغلب مدل‌هاي پيش بيني توزيع جغرافيايي گونه‌ها، بر مفهوم آشيان بوم شناختي استوار هستند كه به بررسي ارتباط حضور گونه با متغيرهاي محيطي مي‌پردازند. مدل هاي پيش بيني براي شناسايي ارتباط متقابل گونه محيط ، از تحليل هاي آماري و غيرآماري استفاده مي كنند. و مدل هاي افزايشي عمومي رايج ترين مدل ها براي پيش بيني توزيع جغرافيايي گونه ها در ارتباط با سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي هستند. رويكرد داده هاي مؤثرتر و جايگزين، در مدل سازي هاي اخير شامل ابتكارات جديدي در زمينه تئوري فازي، روش يادگيري ماشيني شامل شبكه‌هاي عصبي مصنوعي درخت رگرسيون و الگوريتم هاي ژنتيكي(GA) بوده است و استفاده زياد از GA در مدل سازي توزيع جغرافيايي گونه ها باعث شد كه مدل الگوريتم ژنتيكي براي پيش بيني متكي به قاعده طراحی شود.

در مدل سازي زيستگاه گونه ها ي مهاجم ، معمولاً توصيه مي شود كه از مدل ها ي صرفا حضور استفاده شود؛ به دليل اينكه ممكن است بسياري از مناطقي كه در زمان حال، در آنها گونه وجود ندارد مناطق مناسبي براي زيست گونه باشند اما هنوز در مسير هجوم گونه مورد نظر قرار نگرفته اند.

بر اين اساس ما در اين مطالعه براي شناسايي متغيرهاي زيستگاهي مهم در پراكنش اين گونه از روش تحليل فاكتوري آشيان بوم شناختي استفاده كرديم.

راكون، بومي شمال و مركز آمريكاست . در آغاز قرن بيستم گستره پراكنش طبيعي آن محدود به جنگل هاي خزان كننده در سواحل شرقي آمريكاي شمالي و كوه هاي راكي غرب آمريكا بود. ولي امروزه در انواع زيستگاه هاي ايالات متحده از علفزار هاي انبوه تا مناطق شهري يافت مي‌شود و هم اكنون به علت معرفي هاي انجام شده، در گستره وسيعي از كشورها از جمله آلمان، روسيه، ژاپن و غيره انتشار دارد. حضور اين گونه به عنوان يك گونه مهاجم در بسياري از كشورهاي ذكر شده، اثرات سوء بسياري را به دنبال داشته است. از جمله اين اثرات ، مي‌توان به زيانهاي اقتصادي وارده به بوم سازگان ها و تأثير سوء بر گونه هاي بومي، از طريق رقابت و شكار اشاره نمود. اين گونه داراي سرعت پراكنش بالايي است و به سرعت خود را با اوضاع محيط وفق مي‌دهد.

راكون در ايران براي اولين بار، در سال ۱۳۷۰توسط مردم محلي در شهرستان اسالم در استان گيلان ‌مشاهده شد. بر اساس يافته هاي شخصي در مصاحبه با مردم محلي و در سال ۱۳۷۵ توسط هوشنگ ضيائي شناسايي شد) ضيائي،۱۳۸۷ (. به عنوان ناقل بسياري از بيماري ها و انگل ها معرفي گرديده است. و يكي از خطرناك ترين بيماري هاي منتقل شونده توسط راكون، هاري است كه طبق گزارش هاي سازمان بهداشت جهاني هر ساله در حدود ۵۰۰۰  نفر در سراسر دنيا در اثر ابتلا به اين بيماري جان خود را از دست مي‌دهند.

با توجه به تهديدهاي اين گونه براي تنوع زيستي كشورمان و سهل انگاري ها يي كه در مورد كنترل و مديريت اين گونه تا به امروز اتفاق افتاده است ، در پژوهش حاضر سعي شده است وضعيت مقدماتي اين گونه مهاجم در ايران بررسي شود.

۱-۱- گونه مهاجم

گونه مهاجم گیاه یا حیوانی است که بومی منطقه خاصی نیست و لذا به آن وارد شده و تمایل به گسترش در آن دارد و اغلب به محیط، اقتصاد و حتی سلامت انسان‌ها لطمه می‌زند. محققین از عبارات مختلفی چون گونه مهاجم،‌ گونه وارد‌شده، گونه غیربومی و … برای بیان این پدیده استفاده می‌کنند. گونه واردشده اساساً توسط انسان و بشیوه اتفاقی یا عمدی منتقل می‌گردد و لزوماً خسارت نمی‌زند ولی گونه‌هایی که اثر بد بر اکوسیستم جدید دارند گونه مهاجم نامیده‌ می‌شوند. اتحادیه بین‌المللی حفظ محیط (IUCN )، گونه مهاجم را به نام گونه‌ مهاجم خارجی (invasive exotics) و  اتحادیه اروپا آن را گونه مهاجم غریبه (Invasive Alien Species) می‌نامند.

گونه مهاجم به دلیل آنکه تعلقی به زادبوم معرفی شده به آن ندارد می‌تواند گونه‌های رقیب را کنار بزند و مانع از رشد و زایش دیگر گونه‌هایی شود که به صورت طبیعی در آن منطقه زندگی می‌کرده‌اند.

البته تمام گونه‌های غیربومی زیان‌بار نیستند. گاهی گونه‌های غیربومی به خوبی جذب اکوسیستم شده و موقعیتی مثل گونه‌های بومی پیدا می‌کنند. مثل ماهی قرمز که در آمریکا یک گونه غیربومی است و به بسیاری از پهنه‌های آبی وارد شده اما هیچوقت جمعیت آن افزایش بیش از حد پیدا نکرده‌است. ممکن است برخی از گونه‌ها حتی مفید هم باشند؛ برای مثال معرفی حدود ۲۰ نوع سوسک سرگین‌غلطان به استرالیا انفجار جمعیتی مگس‌ها را مهار کرده و موجب جمع‌آوری فضولات دامی و باروری بیشتر خاک هم شد. از طرف دیگر تعیین دقیق مفید بودن یا مضر بودن گونه نیز مورد بحث است. ماهی کپور برای پرورش ماهی به بسیاری از نقاط دنیا معرفی شده و با ورود به آب‌های طبیعی موجب از بین رفتن بسیاری از ماهی‌های بومی و برهم خوردن تعادل زیستی در محیط آبی شده اما صید آن از نظر اقتصادی منافعی به همراه داشته‌است.

هر کدام از گونه‌های مهاجم آسیب‌های مخصوص به خود را دارند. برخی از آنها ممکن است زنجیره غذایی یک اکوسیستم را در هم بریزند. برای مثال شانه‌دار دریایی مهاجم بر اثر فعالیت‌های انسانی وارد دریای خزر شده و به دلیل نداشتن دشمن طبیعی جمعیت آن بسیار افزایش پیدا کرده‌است. این حیوان از پلانکتون‌های جانوری تغذیه کرده و جمعیت این پلانکتون‌ها را به شدت کاهش داده‌است. از آنجا که پلانکتون‌ها غذای اصلی ماهی کیلکا و تمامی بچه ماهی‌هاست، شمار کیلکاها کاهش چشمگیری داشته و از آن‌جا که کیلکا مهمترین غذای اکثر جانوران گوشتخوار دریا مثل ماهیان خاویاری، ماهی سفید و فک دریای خزر است، به جمعیت این گونه‌ها هم آسیب رسیده‌است و به این ترتیب کل زنجیره غذایی دریا با اختلال مواجه شده‌است.

گونه‌های مهاجم ممکن است عملکرد اکوسیستم را نیز تغییر دهند. برای مثال گیاه علفی برومیوس تکتوریوم  الگوی آتش‌سوزی، گیاهاسپارتینا آلترنیفلورا  بازیافت مواد مغذی در خاک و گیاه تمر هندی هیدرولوژی را در اکوسیستم‌هایی که به آن وارد شده‌اند تغییر داده‌اند. همچنین گونه‌هایی که خویشاوند بسیار نزدیک گونه بومی باشند ممکن است با آن دورگه بدهند و اثرات نامطلوب دورگه‌گیری به کاهش جمعیت و انقراض گونه بومی منجر شود. برای مثال در کالیفرنیا گیاه اسپارتینا آلترنیفلورا از طریق دورگه‌ گیری اسپارتینا فولیوسا را در خطر انقراض قرار داده‌است.

گونه‌های مهاجم از گیاهان تا جانوران و از تک‌سلولی‌ها تا مهره‌داران پیچیده را در برمی‌گیرد. برای نمونه رات سیاه که جانوری نابومی درجنگلهای حرا است با خوردن تخم پرندگان بومی و مهاجر خود را به بالای هرم غذایی رسانده و باعث بر هم خوردن نظم طبیعت در این جنگل‌ها شده است(۸).

۱-۱-۱- ویژگی‌ها

تمام گونه‌ها در تنازع بقا با یکدیگر درگیر هستند اما گونه‌های مهاجم ویژگی‌هایی دارند که به آنها اجازه می‌دهد گونه‌های بومی را از میدان بقا بیرون کنند. از ویژگی‌هایی که معمولاً در این گونه‌ها دیده می‌شود:

 • رشد سریع

 • تولید مثل سریع

 • قابلیت بالای گسترش مکانی

 • انعظاف‌پذیری فنوتیپی یعنی قابلیت تغییر شیوه زندگی برای تطبیق با محیط جدید

 • توانایی تحمل شرایط محیط زیستی متنوع

 • ارتباط با انسان‌ها و سکونتگاه‌های انسانی

 • سابقه تبدیل به گونه مهاجم در محیط‌های دیگر

۱-۱-۲- عوامل معرفی

اکثر گونه‌های مهاجم توسط انسان‌ها وارد محیط غیربومی می‌شوند. البته بسیاری از گونه‌ها (همچون پرندگان) به طور طبیعی می‌توانند وارد محیط‌های جدید شوند یا بذر گیاهان از طریق دریا ممکن است وارد منطقه دیگری شود اما روش‌های انتشار طبیعی به ندرت ممکن است تعادل اکوسیستم را به هم بزنند.

تخریب محیط زیست توسط فعالیت‌های انسانی نیز یکی از عواملی است که شانس موفقیت گونه‌های مهاجم را بالا می‌برد. گونه‌های بومی ممکن است نتوانند در محیطی که بر اثر فعالیت انسانی تغییر کرده دوام بیاورند اما گونه غیربومی از قبل به زندگی در چنین محیطی عادت داشته و بتواند گونه‌های بومی را در این رقابت سرکوب کند. آتش‌سوزی‌های بزرگ نیز اثری مشابه دارند. پس از آتش‌سوزی مزیت نسبی گیاهان بومی از بین می‌رود و فرصتی برای گونه‌های غیربومی ایجاد می‌شود و حتی تیم‌های آتش‌نشانی که از نقاط دوردست به منطقه اعزام می‌شوند هم ممکن است بذر گونه‌های غیربومی را همراه خود بیاورند. آتش‌سوزی‌های کوچک که بخشی از گیاهان را از بین می‌برد نیز فرصتی برای گیاهان غیربومی فراهم می‌کند که توانایی تولید مثل از طریق ریشه دارند. آنها میتوانند در این فرصت که خاک نیز از مواد مقوی غنی شده استفاده کرده و قبل از بذرافشانی گیاهان دیگر خود را تکثیر کنند.

معرفی گونه‌های غیرمهاجم توسط انسان‌ها سابقه‌ای طولانی دارد. یکی از اولین موارد آن توسط بشر پیشاتاریخ اتفاق افتاد که رات اقیانوسی (Rattus exulans) را وارد جزایر پولینزیکرد. کشاورزی و باغبانی نیز یکی از مهمترین راه‌های معرفی گونه‌های مهاجم گیاهی بوده‌است. جابجایی حیوانات دست‌آموز خانگی که برخی از آنها ممکن است در طبیعت رها شده یا فرار کنند از دیگر راه‌های معرفی این گونه‌هاست. مسیر انتشار بیشتر گونه‌های مهاجم اقیانوسی نیز آب توازن کشتی‌ها بوده‌است. در هر روز به طور میانگین بیش از ۲ هزار گونه دریایی مختلف از طریق این کشتی‌ها در نقاط مختلف دنیا جابجا می‌شوند

گاهی نیز انتشار گونه‌های مهاجم عمدی بوده‌است. برای مثال اروپاییانی که وارد قاره آمریکا شده بودند برای اینکه احساس غربت کمتری بکنند بارها و بارها پرندگان بومی اروپا را به این منطقه آوردند. اکثر گونه‌های مهاجم توسط انسان‌ها وارد محیط غیربومی می‌شوند. البته بسیاری از گونه‌ها (همچون پرندگان) به طور طبیعی می‌توانند وارد محیط‌های جدید شوند یا بذر گیاهان از طریق دریا ممکن است وارد منطقه دیگری شود اما روش‌های انتشار طبیعی به ندرت ممکن است تعادل اکوسیستم را به هم بزنند.