پایان نامه اثر تغییر اقلیم بر زیست بوم‌های آبسنگ های مرجانی خلیج فارس و ارائه راهکارهای مدیریتی

امتیاز: 0 از 0
۲۵,۰۰۰ تومان
فروش
1
  • تعداد صفحات : 70 صفحه 
  • فهرست مطالب : دارد 
  •  فهرست اشکال : دارد 
  • فرمت : ورد (word)

توضیحات

پایان نامه آبسنگ های مرجانی خلیج فارس

پروژه صخره های مرجانی

آبسنگ های مرجانی خلیج فارس

چکیده

آبسنگ‌های مرجاني ( صخره های مرجانی )اغلب جنگلهاي باراني دريا ناميده مي‌شوند اگرچه ممكن است اطلاق واژه آبسنگ‌های مرجاني خشكي به جنگلهاي باراني مناسبتر باشد. مانند جنگلهاي باراني اهميت آبسنگ هاي مرجاني نه فقط در تنوع خود مرجانها بلكه در ميليونها گونه‌اي كه از ابتدا منحصرا با آنها در ارتباطند نهفته است. متاسفانه تمدن جديد بشري و آبسنگ‌هاي مرجاني همكاري ضعيف و محدودي دارند چنانكه بيشتر فعاليت‌هاي انساني (به عنوان مثال ماهيگيري ، جنگل زدايي ، غني سازي مواد مغذي ، احتراق سوختهاي فسيلي و استفاده از مواد شيميايي)به وسيله برهمكنش‌هاي اصلاحي ناسازگار با رقبا، صيادان ،عوامل بيماريزا و همزيست ها موجب تخريب مستقيم و يا آسيب ديدگي غير مستقيم آنها مي‌شود.

ايران از جمله كشورهاي ثروتمند به لحاظ دارا بودن انواع گونه‌هاي آبسنگ‌های مرجاني به عنوان با ارزش‌ترين زيستگاه‌هاي حساس محيط‌زيست دريايي خليج فارس است، ادامه روند آلوده كردن خليج‌ فارس و همچنین تغییرات اقلیمی باعث نابودي سطح گسترده تري از اين منابع غني را به دنبال مي‌آورد و مستلزم توجه و مراقبت ويژه‌اي هستند.

بنابراين اگرچه ممكن است تلاشهاي هماهنگ براي حفظ زيستگاههاي آبسنگ‌های مرجاني روند رو به رشد آنها را كاهش دهد خوش‌بيني درباره سلامت صخره‌هاي مرجاني در كوتاه مدت را با توجه به افزايش جمعيت بشري و رشد اقتصادي دشوار مي‌سازد.

 دانلود فهرست مطالب  اثر تغییر اقلیم بر زیست بوم‌های آبسنگ های مرجانی خلیج فارس

مرجان چیست ؟

مرجان‌ها يكي از جانوران پست هستند كه در شاخه كينداريا و رده آنتوزوآ طبقه‌بندي مي‌شود و به دو صورت مشاهده مي‌شوند:

۱- پوليپ:(Polyp) بدن لوله مانند دارند كه يك انتتهاي آن بسته است و به اجسام مختلف ثابت مي‌شوند و انتهاي ديگر دهان قرار دارد . پوليپ‌ها معمولا چند ميلي‌متر قطر دارند. اما اندازه كلني آنها بزرگتر است. درون يك كلني پوليپ هايي با اشكال مختلف ديده مي‌شوند كه هر يك از آنها وظيفه خاصي را به عهده دارند مثل تغذيه، توليد مثل و …

۲-  مدوزا (Medusa)به طود آزاد شناور است. ساختمان‌هايي شبيه به چتر دارند. مهمترين مشخصات آنها عبارتند از:  ۱- تقارن شعاعي ۲- اسكلت آهكي يا شاخي ۳- فاقد خون، دستگاه تنفس و يا دستگاه ترشحي ۴- توليد مثل غيرجنسي از راه جوانه زدن و جنسي به روش تشكيل گامت هاي نر و ماده  ۵- بيشتر آنها در كف درياهاي كم عمق و گرم يافت مي شوند. ۶- از موجوات ر يز پلانكتون و از بقاياي حيواناتي كه به سطح آب مي آيند تغذيه مي كنند.

فسيل آنها اولين بار در پركامبرين پسين(وندين) مشاهده شده ولي تعداد آنها تا اردويسين كمياب مي باشد. اين جانوران در آبهاي گرم سطحي فراوان اند ولي بعضي در آنها در درياهاي قطبي ساكن هستند و گونه هاي مختلف از خطوط جزر و مدي تا اعماق ۵۳۰۰ متري يافت مي‌شوند

 

مرجان ها فقط ۱ % از بستر درياها را پوشش مي دهند. مرجان ها ۲۵  % از تمام حيات دريا را در خود حفظ مي‌كنند. بسياري ازانواع ماهي‌ها در مرجان‌ها زندگي مي‌كنند. هر كدام از مرجان ها يك اكوسيستم كامل هستند. در اقيانوس اطلس ۱۵ % مرجان‌ها تجمع دارند كه مجموعه اي از ۷۰ گونه مرجان مي‌باشند. اين مرجان ها محل زندگي ۵۰۰ نوع ماهي هستند . اقيانوس هند و آرام شامل ۸۵ % از ريف هاي جهان با ۷۰۰ نوع مرجان و ۴۰۰۰ گونه ماهي مي‌باشند. بيش از ۸۰۰۰۰ گونه حياتي در مرجان ها زندگي مي‌كنند . مرجان ها ۶/۱سواحل درياها و خشكي‌ها مانند جزيره هاي كم ارتفاع را در برابرخشم امواج و فرسايش درياها محافظت مي نمايند. هر يك متر مربع مرجان از نظر اقتصادي برابر ۴۷۰۰۰ دلار مي ارزد. بزرگترين صنعت توريست جهان با جذابيت هاي طبيعي كه%  ۱۰ از كل صنعت توريست را پوشش مي‌دهند اكوسيستم هاي مرجاني هستند . از مرجان ها جهت توليد داروهاي ضد سرطان و پيوند استخوان استفاده مي‌گردد. مرجان ها غير از غذا مكاني براي زندگي موجودات دريايي هستند .اين موجودات از قديمي ترين اكوسيستم زمين هستند و جوان ترين مرجان ها ۱۸۰۰۰ سال عمر دارند.

رشد و زندگي مرجان‌ها كه در شكل‌هاي سكويي يا تپه‌اي رخ مي‌دهد نيازمند آب صاف و گرم است. غلظت زياد نمك و دماي‌ پايين در زمستان و گل آلود بودن آب، محيط مناسب رشد اين گونه نادر جانوري را نامناسب مي‌سازد. چنين است كه درياي سرخ به دليل دارا بودن شرايط مناسب تر در مقايسه با خليج فارس، گونه هاي متنوع تري از مرجان ها را در خود جاي داده است مرجانها، سازندگان اصلي تشكيلات يا جزيره هاي كوچك دريايي و توده هاي سختي بوجود مي آورند كه قادر به مقاومت در برابر امواج كوبنده درياها هستند. بسياري از جانوران در ميان مرجانها به سر ميبرند و در سلولهاي بعضي از مرجانهاي سطحي آب، جلبكهاي قهوه اي وجود دارد . اين جانوران به آبهاي تا ۲۰ درجه سانتيگراد يا گرمتر احتياج دارند و از سطح تا اعماق ۳۷ متر، ميان ۲۸ درجه شمالي و ۲۸ درجه جنوبي به سر ميبرند .

                           

        دانلود فهرست مطالب  اثر تغییر اقلیم بر زیست بوم‌های آبسنگ های مرجانی خلیج فارس