وب سایت دانشجویاران :پایان نامه،مقاله لاتین با ترجمه،پروژه دانشجویی

پروژه تجهیزات حفاظتی پست و شبکه های توزیع

رایگان

تعداد صفحات: 105

توضیحات

پایان نامه تجهیزات حفاظتی پست وشبکه های توزیع

دسته: مهندسی برق
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: ۱۰۵
________________________________________________________
چکیده:
در پستهای توزیع و شبکه های توزیع  مهمترین نقش را سیستمهای حفاظتی به عهده دارند چون تجهیزات اصلی پست در معرض خطاهایی هستند که در کارکرد عادی اجزاء اختلال ایجاد می‌نماید.
به همین منظور حفاظت، نقش اساسی را در پست ایفا نموده تا سیستم در شرایط عادی که بیشترین سرمایه‌گذاری در این حالت است بدون خطاهای الکتریکی یا پرسنل به کار خود ادامه دهد.
 
تجهیزات حفاظتی پست انتقال
به همین منظور رله‌های حفاظتی مختلفی وجود دارند که هر کدام براساس وظیفه‌ی تعیین شده که در شرایط خطا برای شبکه پیش‌بینی شده است عمل می‌نمایند،
همچنین باید در نظر گرفت که در حفاظت اساسی یک شبکه نقش کلیدهای قدرت شامل سکیسونرها و دیژنکتور وریکلوزر و سکشنالایزر همچنین برقگیر و موجگیر نقشی انکارناپذیر است،
 
تجهیزات حفاظتی انتقال نیرو
 
ضمن اینکه یک شبکه سالم در مقابل برخورد صاعقه بایستی محفوظ بماند که سیستم شیلدینگ این حفاظت را به واسطه طراحی صحیح سیستم زمین به عمل می‌آورد که این طراحی مناسب نه تنها به دلیل حافظت از صاعقه که می‌توان گفت اساس حفاظت در یک شبکه می‌باشد، پس باید بررسی‌های دقیق جهت یک طراحی سیستم زمین مناسب و ایده‌آل صورت گیرد.

خرید محصول

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول: مقدمه

۱

کلیات

۱

ساختار پروژه

۳

فصل دوم : حفاظت در سیستمهای قدرت

۴

نقش حفاظت در سیستمهای قدرت

۵

خطاها

۵

اثرات نامطلوب خطاها

۵

اثرات عمل سریع و صحیح سیستمهای حفاظتی

۵

تقسیم‌بندی مناطق حفاظتی سیستم قدرت

۶

مراحل طراحی سیستم حفاظتی

۶

خصوصیات یک طرح حفاظتی

۶

عملکرد حفاظت کننده

۷

قابلیت انتخاب، پایداری، سرعت

۷

حساسیت

۸

حفاظت اولیه و کمکی

۸

شناخت رله‌های حفاظتی

۸

تقسیم‌بندی رله‌ها از نظر ساختمانی

۸

رله‌های الکترواستاتیکی

۹

مزایای رله‌های استاتیک

۹

انواع رله‌ها برحسب موارد استعمال

۱۰

رله سنجش

۱۰

رله زمانی، جهت یاب، خبردهنده قطع کننده و پشتیبان

۱۱

رله جریان زیاد و رله اتصال زمین

۱۲

رله ولتمتری و انواع آن

۱۲

رله دیستانس و رله دیفرانسیل

۱۲

حفاظت ترانسفورماتورهای قدرت

۱۳

انواع حفاظت ترانسفورماتور

۱۳

خطاهای ترانسفورماتورهای قدرت و انواع آن

۱۴

حفاظت ترانسفورماتورهای قدرت و انواع آن

۱۴

استفاده از نشان دهنده سطح روغن

۱۵

استفاده از خلاص کننده فشار

۱۵

حفاظت بوخهلتس

۱۵

رله فشاری یا جانسون و محل قرار گرفتن آن

۱۵

حفاظت الکتریکی و انواع آن

۱۶

استفاده از رله اتصال زمین محدود شده

۱۷

حفاظت در مقابل اضافه ولتاژ

۱۸

استفاده از برقگیر و رله افزایش ولتاژ

۱۸

حفاظت ترانسفورماتور در مقابل خطاهای الکتریکی

۱۸

حفاظت در مقابل نقص فنی در سیستم خنک کننده

۱۹

حفاظت در مقابل آتش و انواع آن

۱۹

فصل سوم: رله‌های حفاظتی

۲۰

تعریف رله، ساختمان و طرز کار آن

۲۱

طرز قرار گرفتن رله‌ها در مدارهای الکتریکی

۲۱

رله‌های اولیه

۲۱

رله‌های ثانویه

۲۱

عوامل محرک رله‌های حفاظتی

۲۱

شدت جریان،‌ولتاژ، قدرت الکتریکی،فرکانس و جهت جریان

۲۱

انواع رله‌ها در سیستم حفاظتی

۲۲

رله سنجش، زمانی، جهت یاب، خبر دهنده، کمکی

۲۲

رله‌های تحت ولتاژ و بدون ولتاژ در حالت زمان

۲۳

انواع رله‌های جریان زیاد

۲۳

رله‌های جریان ثابت

۲۳

رله‌های با جریان/ زمان ثابت یا رله‌های زمان ثابت

۲۳

حفاظت دیفرانسیل

۲۴

نسبت تبدیل

۲۴

اتصالات ترانسفورماتور

۲۵

تغییردهنده تپ

۲۵

جریان اولیه مغناطیسی کننده

۲۵

گزینش اتصال ctها

۲۵

فصل چهارم: برقگیر و موجگیر

مقدمه

۲۷

۲۸

انواع برقگیرها

۲۸

برقگیر با فاصله هوایی

۲۸

برگیر از نوع سیلیکون کارباید

۲۸

برقگیر از نوع اکسیدفلزی

۳۰

انتخاب برقگیر

۳۳

پارامترهای مهم در انتخاب برقگیر

۳۳

ماکزیمم ولتاژکار دایم

۳۳

ولتاژنامی

۳۴

جریان تخلیه

ماکزیمم جریان ضربه

۳۵

۳۷

قابلیت تحمل جذب انرژی 

۳۷

محاسبه انرژی تلف شده در برقگیر

محاسبه تلفات  انرژی  برقگیر در خط ۲۳۰ کیلوولت

 محاسبه تلفات  انرژی  برقگیر در خط ۲۰ کیلوولت             

کلاس تخلیه برقگیر                                                                                                                                                              

۳۸

۴۰

۴۱

 

۴۱

 

موجگیر

۴۳

ساختمان و حفاظت موجگیر

۴۳

مشخصات الکتریکی موج‌گیر

۴۳

حالات نصب موج‌گیر

۴۴

محاسبات جهت انتخاب موج‌گیر یک پست kv63/230

۴۵

فصل ششم: طراحی سیستم زمین

۵۲

روند طراحی سیستم زمین به ترتیب مراحل

۵۳

طراحی سیستم زمین برای پست الغدیر به ترتیب مراحل

۵۷

فصل هفتم: انواع کلیدهای قدرت

۶۰

کلیدهای قدرت و عملکرد آنها در مقابل چرخه

۶۱

کلید بدون بار (سکیسونر)

۶۲

موارد استعمال سکسیونر

۶۳

انواع مختلف سکسیونر

۶۳

سکسیونر قابل قطع زیر بار

۶۵

موارد استعمال کلید قابل قطع زیربار

۶۵

کلید قدرت یا دیژنکتور

۶۶

مشخصات مهم در کلیدها

۶۶

ولتاژنامی کلیدها

۶۶

قدرت نامی قطع کلید- طریقه نصب کلید و نوع قطع کننده

۶۶

نصب در شبکه آزاد یا محصور

۶۷

فصل هشتم : ریکلوزر

۶۸

معرفی ریکلوزر GVR

۶۹

مقادیر نامی

۷۰

تابلو کنترل

۷۰

شکل تابلو کنترل  

۷۱

رله POLLAR

۷۲

جدول تنظیمات رله

     ۷۲

منحنیهای حفاظتی رله

۷۶

DEAD TIME

۷۷

RECLAIM TIME

۷۸

انواع عملکرد رله

۷۹

بررسی عملکرد رله ها بصورت سری

۸۱

چگونگی عملکرد SEQUENCE CO-ORDINATION

۸۳

شرايط استفاده از SEQUENCE CO_ORDINATION

۸۴

 

برنامه تنظیم رله

۸۴

دستورالعمل نصب ریکلوزر

۸۷

بازدید و آماده سازی

۸۷

تست  

۸۸

نصب ریکلوزر

۸۹

نگهداری ریکلوزر

۹۰

اورهال ریکلوزر

۹۲

فصل نهم : سکشنالایزر

۹۴

تاریخچه و معرفی کلید

۹۵

کنترل کننده های اتوماتیک

۹۵

تعاریف تایمرها

۹۵

انواع سکشنالایزر

۹۶

مزایای سکشنالایزر

۹۷

کاربرد سکشنالایزر

۹۸

تعیین محل اتصالی  

۱۰۰

فصل دهم : جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

منابع و مآخز                                                                                                                                           ۱۰۵         

۱۰۱

 

 

 

 


 

چکیده:

در پستهای توزیع و شبکه های توزیع  مهمترین نقش را سیستمهای حفاظتی به عهده دارند چون تجهیزات اصلی پست در معرض خطاهایی هستند که در کارکرد عادی اجزاء اختلال ایجاد می‌نماید، به همین منظور حفاظت، نقش اساسی را در پست ایفا نموده تا سیستم در شرایط عادی که بیشترین سرمایه‌گذاری در این حالت است بدون خطاهای الکتریکی یا پرسنل به کار خود ادامه دهد، به همین منظور رله‌های حفاظتی مختلفی وجود دارند که هر کدام براساس وظیفه‌ی تعیین شده که در شرایط خطا برای شبکه پیش‌بینی شده است عمل می‌نمایند، همچنین باید در نظر گرفت که در حفاظت اساسی یک شبکه نقش کلیدهای قدرت شامل سکیسونرها و دیژنکتور وریکلوزر و سکشنالایزر همچنین برقگیر و موجگیر نقشی انکارناپذیر است، ضمن اینکه یک شبکه سالم در مقابل برخورد صاعقه بایستی محفوظ بماند که سیستم شیلدینگ این حفاظت را به واسطه طراحی صحیح سیستم زمین به عمل می‌آورد که این طراحی مناسب نه تنها به دلیل حافظت از صاعقه که می‌توان گفت اساس حفاظت در یک شبکه می‌باشد، پس باید بررسی‌های دقیق جهت یک طراحی سیستم زمین مناسب و ایده‌آل صورت گیرد.

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)