وب سایت دانشجویاران :پایان نامه،مقاله لاتین با ترجمه،پروژه دانشجویی

پروژه تاثیر خازن گذاری درشبکه های توزیع

رایگان

تعداد صفحات: ۹۵  فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
 

توضیحات

پایان نامه تاثیر خازن گذاری درشبکه های توزیع

دسته: مهندسی برق – گرایش انتقال وتوزیع
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: ۹۵
________________________________________________________
چکیده:
در شبکه ، توان غیر مؤثر که در غاصر غیر فعال تطیر مقاومتهای سلفی و خازنی توان غیر مؤثر ظاهر می شود و شبکه رفت و بر گشت می کند و کاری انجام نمی دهد . در شبکه های الکتریکی به هنگام بهره گیری از خاص سلفی و خازنی در ایجاد میدانهای مغناطیسی و الکتریکی توان غیر مؤثر در شبکه ها ظاهر می شود .
خازن گذاری درشبکه های توزیع
 
این امر موجب می شود که مولد ۴ نتوانند در جریان نامی ، توان مفید کامل به شبکه تحویل دهند.
یک مدارالقایی توان اکتیو جذب می کند و مدارهای مغناطیسی تحریک شده بوسیله جریان متناوب توان راکتیو با شبکه رد وبدل می کنند .
بنابر این از این جهت که توان راکتیو برای تولید فشار مغناطیسی لازم است مورد توجه قرار میگیرد.
از طرف دیگر در مدار های ظرفیتی جریان از ولتاژ جلو افتاده و تولید توان راکتیو می نمایند . در شبکه های قدرت برای تولید توان راکتیو مکرراً از خازن استفاده میشود.
 
سلف با تغییرات آنی جریان و ولتاژ مخالفت می کند . سلف انرژی الکتریکی را بصورت میدان مغناطیسی در خود ذخیره و به مدار باز بر می گرداند.
توان مصرفی در خازن و سلف صفر است به همین دلیل اگر توان راکتیو در شبکه سلفی بوده از خازن برای پایین آوردن توان راکتیو استفاده می کنند و بلعکس


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

                                                                         فهرست مطالب

فصل اول مقدمه:  ………………………………………………………………………………………………………….۱

تعاريف انواع توان  ………………………………………………………………………………………………… ۴

ضريب توان ………………………………………………………………………………………………………….۷

جبران سازي …………………………………………………………………………………………………………..۷

اثرات خازن گذاری………………………………………………………………………………………………………

محل نصب خازن ………………………………………………………………………………………………….۱۰

انواع جبران سازي ………………………………………………………………………………………………………..۱۱

تعيين قدرت خازن مورد نياز جهت بهبود ضريب قدرت ………………………………………………………….۱۴

فصل دوم آشنايي با بانك هاي خازني ……………………………………………………………………………۲۰

اضافه شدن جریان مولد و درنتیجه نیاز به مولدهایی با توانهای بیشتر ……………………………………….. ۲۰

خازن ناجی شبکه های تولید و توزیع …………………………………………………………………………….۲۱

اتصال خازن به شبکه ……………………………………………………………………………………………..۲۲

محاسبه خازن………………………………………………………………………………………………………۲۲

فصل سوم   ارائه يک روش تحليلي جديد در مورد خازن گذاري ثابت  ………………………………………..۲۴

روش کاهش تلفات با استفاده از خازنهای منفرد …………………………………………………………………۳۰

مطالعات عددي…………………………………………………………………………………………………….۳۳

نتيجه گيري ……………………………………………………………………………………………………… ۳۶

فصل چهارم خازن گذاری در شبکه فشار ضعیف  ……………………………………………………………..۳۸

مدل خازنها ………………………………………………………………………………………………………..۳۸

مدل شبکه ………………………………………………………………………………………………………… ۳۸

مدل بار…………………………………………………………………………………………………………….۳۹

تابع‌هدف  ………………………………………………………………………………………………………….۴۰

طریقه محاسبه……………………………………………………………………………………………………۴۱      

محاسبه اقتصادی ………………………………………………………………………………………………….۴۳

نتایج مثال عملی……………………………………………………………………………………………….. ۴۳

فصل پنجم توصیه نامه برای یک  واحد خازنی ……………………………………………………………….۴۹

تعاریف عبارات به کار رفته در توصیه نامه  ……………………………………………………………………..۵۱

مشخصات خازن ………………………………………………………………………………………………….. ۵۶

وسیله ی تخلیه خازن ………………………………………………………………………………………. ۶۰

کلید زنی و خفاظت خازنهای فشار ضعیف ………………………………………………………………………. ۶۱

تجهیزات کلید زنی برای خازنهای فشار قوی  …………………………………………………………………… ۶۴

مشخصات فنی کلید های فشار قوی برای کنترل خازنها ………………………………………………………… ۶۵

حدود جریان برای کار دائم و جريان قطع وجريان گذرا………………………………………………………….. ۶۵    

جرقه زنی(re-striking)کلید ها در بارهای خازنی ……………………………………………………….۶۷

جریان های هجومی گذرا در شارژ خازن ………………………………………………………………………۶۸                          

کنترل اتوماتیک بانک های خازنی فشار قوی  ……………………………………………………………………۷۲

حفاظت خازن های فشار قوی…………………………………………………………………………………….. ۷۳      

تعمیر و نگهداری خازن های فشار قوی………………………………………………………………………… ۷۵                                          

بسته بندی حمل و انبار کردن ………………………………………………………………………………. ۷۶

مشخصات خازن و تجهیزات متعلقه  ………………………………………………………………………………۷۷                  

جداول مربوط به استانداردهاي خازني ………………………………………………………………………….. ۷۸

منابع

 

 

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)