وب سایت دانشجویاران :پایان نامه،مقاله لاتین با ترجمه،پروژه دانشجویی

پایان نامه موتورهای پيستونی هیدروژنی و CNG

۲۲,۰۰۰ تومان

تعداد صفحات : 102 

فرمت : ورد (word)

فهرست مطالب : دارد 

فهرست اشکال : دارد 

فهرست جداول : دارد 

توضیحات

دراین پایان نامه به موارد ذیل پرداخته می شود :

 • موتورهای هیدروژنی
 • خصوصيات احتراقي هيدروژن
 • سيستم سوخت رساني
 • سيستم هاي كاربراتوري يا پاشش مركزي
 • سيستم هاي جرقه زني
 • موتورانژکتوری هیدروژنی دوزمانه
 • مهم ترین روش های تولید هیدروژن
 • مقایسه ذخیره سازی هیدروژن فشرده و CNG
 • موتورهای CNG  سوز
 • موتورهاي گازسوز
 • احتراق استوکیومتری
 • طبقه‌بندی خودروهای گازسوز
 • موتورهای دوگانه سوز
 • سیستم‌های سوخت‌رسانی درموتورهای دوسوخته
 • کاربرد موتورهای دوگانه‌سوز
 • سيستمهاي احتراق در موتورهای دوگانه‌سوز

 

                                             فهرست مطالب

فصل اول     موتورهای هیدروژنی…………………………………………………………………. ۱

اهداف…………………………………………………………………………………………… ۲

خصوصيات احتراقي هيدروژن……………………………………………………………………. ۳

مشكل احتراق پيش رس و راه حل آن…………………………………………………………….. ۸

سيستم سوخت رساني……………………………………………………………………………. ۹

سيستم هاي كاربراتوري يا پاشش مركزي…………………………………………………………. ۹

سيستم هاي تزريق دريچه ای……………………………………………………………………… ۹

سيستم تزريق مستقيم……………………………………………………………………………… ۱۰

رقيق سازي حرارتي………………………………………………………………………………. ۱۱

طراحي موتور……………………………………………………………………………………. ۱۱

سيستم هاي جرقه زني…………………………………………………………………………….. ۱۲

تهويه محفظه لنگ……………………………………………………………………………….. ۱۳

بازده حرارتي…………………………………………………………………………………….. ۱۴

قدرت خروجی…………………………………………………………………………………… ۱۷

تركيب های گاز هيدروژن………………………………………………………………………… ۱۸

وضعيت كنوني…………………………………………………………………………………… ۱۹

موتورانژکتوری هیدروژنی دوزمانه(FURUHAMA, 1979 )…………………………………. 20

معرفی یک اتوموبیل هیدروژنی BMW………………………………………………………….. 24

تکنولوژی ایمنی…………………………………………………………………………………. ۳۱

تکنولوژی سوپاپ……………………………………………………………………………….. ۳۱

شاسی و تعلیق……………………………………………………………………………………. ۳۲

فصل دوم    تولید و ذخیره سازی هیدروژن و CNG……………………………………………….. 34

آیا هیدروژن یک سوخت ایمن است؟…………………………………………………………….. ۳۵

مشخصات (خصوصیات) کلی فیزیکی و شیمیایی:…………………………………………………. ۳۵

مهم ترین روش های تولید هیدروژن………………………………………………………………. ۳۹

مقایسه ذخیره سازی هیدروژن فشرده و CNG…………………………………………………….. 41

دانسیته انرژی:……………………………………………………………………………………. ۴۱

کار تراکم……………………………………………………………………………………….. ۴۵

محدوده حرکت………………………………………………………………………………….. ۴۶

فصل سوم     موتورهای CNG  سوز…………………………………………………………….. ۴۷

فرمول CNG……………………………………………………………………………………. 48

موتورهاي گازسوز……………………………………………………………………………….. ۴۹

پدیدۀ کوبش…………………………………………………………………………………….. ۵۰

مشخصات گاز طبيعي…………………………………………………………………………….. ۵۱

خواص شيميايي………………………………………………………………………………….. ۵۳

-ارزش حرارتی سوخت………………………………………………………………………….. ۵۴

ارزش حرارتي حجمی مخلوط استوكيومتريك…………………………………………………….. ۵۷

خواص ضدكوبش……………………………………………………………………………….. ۵۷

تمايل به پيشاشتعالي………………………………………………………………………………. ۵۸

سرعت شعله……………………………………………………………………………………… ۵۹

مقایسه قیمت تمامشدۀ سوخت‌های مختلف………………………………………………………… ۶۰

احتراق…………………………………………………………………………………………… ۶۳

نسبت هوا به سوخت نسبی………………………………………………………………………… ۶۳

فواید احتراق استوکیومتری……………………………………………………………………….. ۶۵

نقاط ضعف احتراق استوکیومتری…………………………………………………………………. ۶۶

سیستم احتراق……………………………………………………………………………………. ۶۷

احتراق رقیق……………………………………………………………………………………… ۶۹

غنی‌سازی به‌وسیله هیدروژن………………………………………………………………………. ۷۰

طبقه‌بندی خودروهای گازسوز……………………………………………………………………. ۷۱

موتورهای OEM و موتورهای تبديل‌يافته………………………………………………………… ۷۳

موتورهای دوگانه سوز……………………………………………………………………………. ۷۵

سیستم‌های سوخت‌رسانی درموتورهای دوسوخته………………………………………………….. ۷۹

موتورهای بنزینی تبدیلشده به دوسوخته……………………………………………………………. ۸۰

موتورهای دیزل تبدیلشده به اختصاصاً گازسوز……………………………………………………. ۸۳

اثر استفاده از گاز طبیعی بر راندمان موتورهای اشتعال جرقه‌ای………………………………………. ۸۴

موتورهای دوگانه‌سوز……………………………………………………………………………. ۸۶

کاربرد موتورهای دوگانه‌سوز…………………………………………………………………….. ۸۸

سيستمهاي احتراق در موتورهای دوگانه‌سوز………………………………………………………. ۸۹

موتورهاي دوگانه‌سوز معمولی……………………………………………………………………. ۸۹

موتورهاي دوگانه‌سوز با آلایندگی NOx کم…………………………………………………….. ۹۰

موتورهاي دوگانه‌سوز با پاشش مستقیم……………………………………………………………. ۹۱

نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………. ۹۴

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………… ۹۶

 

اهداف

– خصوصیات احتراقي هيدروژن كه مربوط می شود به استفاده اش به عنوان يك سوخت احتراقی.

– نسبت هوا به سوخت مخلوطهای هيدروژن و چگونگی مقايسه آن با ديگر سوخت ها.

– انواع مشكلات خود اشتعالی كه در موتورهای هيدروژني اتفاق مي افتد.

– انواع سيستم هاي جرقه كه ممكن است با موتورهاي احتراق داخلي هيدروژني استفاده شود.

– نتايج تهويه محفظه لنگ كه به هيدروژن مورد استفاده در يك موتور احتراق داخلي وابسته است.

– بازده حرارتي موتور هيدروژني.

– انواع آلودگي هايي كه با موتور هيدروژني همراه هستند.

– قدرت خروجي موتور هيدروژني.

– تاثير مخلوط شدن هيدروژن با ديگر سوخت هاي هيدروكربوري.

 

موتورهاي هيدروژني به دليل خواص سوخت هيدروژن مي تواند در نسبت سوخت به هواي ۷۴/۱ كار كند ، اين نسبت براي موتورهاي ديگر بسيار بيشتر است يعني آنها براي اينكه روشن بمانند بايد با سوخت بيشتري كار كنند. سوخت هيدروژن بسيار شبيه گاز طبيعي  است زيرا؛ هر دو بايد به صورت گاز در مخزن خودرو ذخيره شوند و دماي احتراق بالايي دارند ،سرعت احتراق در نسبت استوكيومتريك بالا است . كم بودن انرژي اشتعال ، ضخامت لايه خاموش كم ،محدوده زياد اشتعال پذيري و چگالي كم از ديگر خواص هيدروژن است . نسبت استوكيومتريك هيدروژن ۳۳٫۳۴/۱ است ، در حالي كه براي بنزين ۱۴٫۷:۱ است اين نشان مي دهد كه براي سوختن كامل هيدروژن نسبت به بنزين با صرفه تر است . البته چون حجم مخصوص هيدروژن نيبت به بنزين بسيار بيشتر است ، اگر اين سوخت در مانيفولد با هوا تركيب شود حجم زيادي از سيلندر را اشغال خواهد كردو باعث كاهش قدرت خروجي مي شود . بهترين نوع سيستم سوخت رساني انژكتوري است كه سوخت را در اواسط كورس مكش به داخل سيلندر تزريق مي كند. در اين موتورها حتما بايد  سيستم تهويه محفظه لنگ به همراه سوپاپ فشار وجو داشته باشد زيرا هيدروژن اگر به محفظه نفوذ كرده باشد در زمان استارت ممكن است منفجر شود.

 

 

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)