وب سایت دانشجویاران :پایان نامه،مقاله لاتین با ترجمه،پروژه دانشجویی

تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران( مطالعه موردی – استانداري و حوزه ستادي استان گیلان )

۱۲,۰۰۰ تومان

توضیحات

تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران( مطالعه موردی – استانداري و حوزه ستادي استان گیلان )

تاثیر اتوماسیون اداری بر بهره وری تصمیم گیری مدیران

هدف اصلي ازاين تحقيق بررسي اثرات سيستم اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران (استانداري گيلان و حوزه ستادي) مي باشد و شامل اهداف فرعي مانند شناسايي يك سيستم اتوماسيون جامع اداري مناسب جهت اطلاع رساني به مديران، بررسي و تجزيه و تحليل آثارونتايج حاصل از سيستم اتوماسيون اداري برتصميم گيري مديران، بررسي و شناسايي عوامل موثر بر موفقيت سيستم اتوماسيون اداري از نظر تامين اطلاعات مناسب نظير صحت،دقت،بهنگام بودن و اقتصادي بودن، بررسي اثرات اتوماسيون اداري بربهبود فرآيند تصميم گيري مديران، ارائه راهکار برای بهبود عملکرد سیستم اتوماسیون جهت بهره برداری مي باشد.

يكي از فاكتورهاي مهم در تصميم گيري مديران اطلاعات است .داشتن اطلاعات دقيق ، صحيح ،‌بهنگام باعث بالا رفتن سرعت تصميم گيري شده و جلوي اتخاذ بسياري از تصميمات نادرست را خواهد گرفت.
طي ساليان اخير موج استفاده و بهره گيري از سيستمهاي اتوماسيون اداري كشور مارافراگرفته است وبسياري از سازمانها ، تمايل زيادي براي بهره گيري و استفاده از سيستمهاي اتوماسيون اداري از خود نشان مي دهند و حاضرند مبالغ كلاني را جهت استقرار و بكارگيري اين سيستمها صرف نمايند
اما بايد بررسي نمود كه چنين سيستمها ي اطلاعاتي تاچه اندازه توانسته به مديران سازمانها در بهبود تصميم گيري كمك نمايد وآيا توانسته چنين سيستمهايي انتظارات مديران را در تصميم گيري ها براورده نمايد .
سيستم اتوماسيون اداري كه با مشخصه هايي مانند تعدادنامه ها ي صادره ، تعداد نامه ها ي وارده ،ادراك ، ساعات استفاده به عنوان متغيرمستقل و بهبود تصميم گيري مديران با مشخصه هايي مانند صحت،دقت،اقتصادي بودن،به هنگام بودن به عنوان متغيروابسته مطرح مي باشد.
روش تحقيق علي – مقايسه اي مي باشد .ونتايج حاصل از تحقيق نشان داد كه سیستم اتوماسیون بر افزایش صحت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد .
سیستم اتوماسیون بر افزایش دقت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر بهنگام بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد.و شواهدي بررد فرضيهاي چهارگانه مذكور وجودنداشت
پيشنهاد مي گردد مبانی مفهومی اتوماسیون اداری ، در فراگیر ترین شکل خود در ادارات دولتی و در یک قالب مبتنی بر توسعه فرهنگ سازمانی ، به کارکنان آموزش داده شود .و با توجه به سیاستهای کلی دولت در زمینه ایجاد دولت الکترونیک و اتوماسیون اداری که به آن پرداخته شده است
برای تحقیق وسیع در سطح ملی در این زمینه ، آماتور از تیم محقق متخصص دارای امکانات تحققاتی وسیع و اساتید مجرب دانشگاه یا همکاری شرکت های متخصص اتوماسیون اداری استفاده شود.

کلیات تحقیق
۱-۱مقدمه
در شرایط دائماً در حال تغییر ما نیز باید تغییر نمائیم ، و گر نه بهای سنگینی بابت عدم تغییر پرداخت خواهیم کرد .
( دکترنوردال ، رئیس اتحدیه جهانی علم و بهره وری : پیام مدیریت )
سازمان ها را در عصر جدید از بکار گیری سیستم های کامپیوتری و تکنولوژی اطلاعات و رسانه های پیش رفته گریز و گزیری نیست و آینده از ان آنانی است که با شناخت دقیق و صحیح ، محاسن و معایب این سیستم ها را موشکافانه مورد امعان نظر قرار داده و از تجربه دیگران درس بگیرند بدون اینکه هزینه های آن تجربه را مجدداً تقبل نمایند .
دسترسی به کامپیوتر و تکنولوژی اطلاعات و رسانه هایا پیش رفته ، مولد شتاب فزاینده هست و شتاب ، این تاثیر را دارد که هر واحدی از زمان را که صرفه جویی می شود از واحد قبلی آن با ارزش تر می سزد . بدین ترتیب حلقه باز خورد مثبتی به وجود می آید که شتاب را شتاب می بخشد .
گسترش سیل آسای کامپیوتر در دهه های اخیر ، مهمترین تغییر را در نظام دانایی از اختراع چاپ در قرن پانزدهم یا حتی از اختراع خط به این سو پدید آورده است . به موازات این تغییر خارق العاده ، گسترش شبکه ها و رسانه های جدید آمده است که به همان اندازه شگفت انگیز است و کارش ، جابجا کردن دانایی و عناصر تشکیل دهنده آن یعنی داده و اطلاعات است .
آنچه که مدیران در سطوح مختلف سازمان انجام می دهند و همواره در فضای آن حرکت می نمایند ، تصمیم گیری را می توان جمع آوری و پردزش اطلاعات در نظر گرفت ( صرافی زاده ، ص ۵۶: ۱۳۸۰)
داشتن اطلاعات دقیق ، مرتبط و به هنگام و سریع باعث بالا رفتن سرعت و دقت تصمیم گیری شده و جلوی انتخاب بسیاری از تصمیمات نادرست را خواهد گرفت . در این برنامه زمانی ، یک مدیر کار آمد بدون داشتن اطلاعات مورد نیاز خود قادر به رهبری سازمان و رسیدن به اهداف از قبل تعیین شده نیست .
مدیران به منظور مواجهه با محیط و تحقق اهداف سازمانی خود با مد نظر قرر دادن متغیر های محیطی ضرورتاً بایستی محیط را تحلیل و متغیر های آن شناسائی و تدبیر مناسب در بر خورد با آنها اتخاذ نمایند . این امر مستلزم برخورداری از اطلاعات به هنگام درون و برون سازمانی و نیز امکان بهره برداری بهینه از آنها را دارد .
رواج ریز کامپیوتر در ادارات ، با انتشار روز افزون محصولات جدید ارتباطی ، کامپیوتری و ذخیره سازی اطلاعات و تغییرات اساسی در روش اجرای امور اداری همراه بوده است در ابتدی کار از سیستم های کامپیوتری برای مکاتبات به صورت مستقل استفاده می شد . اما به مرور زمان کامپیوتری ها به یکدیگر مرتبط گردیدند . این ارتباط به کاربران اجازه می دهد نه تنها از فایلهای مکاتبات به صورت مشترک استفاده نمایند . بلکه می توانند برای یکدیگر پیام ارسال نمایند . امروزه انواع مختلفی از سیتمهای اتوماسیون اداری وجود دارد . سیستم اطلاعات مدیریت درس طرح مختلف سازمانی و
با بهره مندی از ابزار های نوین جمع آوری و پردازش داده ها می تواند مدیران را در جهت تحقق اهداف، یاری و پشتیبانی نماید . کامپیوتر ، سر عت ، دقت و صحت تصمیم گیری را افزایش داده و در نتیجه سطح سرعت، صحت و دقت کار در سازمان بالا می رود سیستم اتوماسیون تاثیر به سزایی در صحت ، دقت ، اقتصادي بودن، بهنگام بودن تصمیم گیری مدیران وحوزه استادی آن را داشته در این تحقیق اثرات سیستم اتوماسیون بر بهبود تصمیم گیری مدیران در حوزه ستادی استانداري خوزستان را مورد بررسی قرار می گیرد .

تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران

 تبیین موضوع تحقیق
مدیریت و تصمیم گیری دو واژه نزدیک به هم در مدیریت و انجام امور سازمان می باشند و بدون تردید ، تصمیم گیری ، مهم ترین کار مدیران ارشد است که به آسانی نیز می توان در آن مرتکب اشتباه شد . اما اگر کل فرایند را به گونه ای متفاوت بنگرید وضعیت نیز فرق خواهد کرد .
اغلب مدیران تصمیم گیری را رخدادی منفرد می پندارند که در یک لحظه مشخص از زمان به وقوع می پیوندد. اما در حقیقت، تصمیم گیری فرایند آمیخته با بازی نهايی قدرت ، سیاست ها ، اختلافات شخصی و تاریخچه سازمانی است .

رهبرانی که قدرت تشخیص این موضوع را دارند . تصمیماتی به مراتب بهتر از آنهایی می گیرند که کماکان بر این تصور پای می فشارند که تصمیمات ، رخداد هایی هستند تنها در کنترل ایشان . از همین رو است که گفته می شود بعضی از فرایند های تصمیم گیری موثر تر و کار آمد تر از بعضی دیگر هشتند ( گاروین ، ص ۶۴:۲۰۰۱)
در اغلب مواقع ، تصمیم گیران ، یک فرایند جانبدارانه را به کار می گیرند که شاید غیر بهره ورترین و ناکارا ترین راه برای انجام امور باشد . آنها تصمیم گیری را بسان منازعه ای می بینند که در آن به دفاع پردازش از راه کار های مورد نظر خود می پردازند .

اطلاعات را به صورت گزینشی ارائه می کنند و با خودداری از ارائه داده های متضاد می توانند موقعیتی متقاعد کننده فراهم آورده ، در برابر مخالف ایستادگی کنند . اما فرایند موثر تر وجود دارد که فرایند جستجو گر است .
در طی این فرایند ، افراد مجموعه متنوعی از گزینه ها را پیش روی خود قرار داده و با همکاری یکدیگر بهترین راهکار را جستجو می کنند. هر چند در عمل این رهبری است که تصمیم نهایی را به كارمی گیرد اما فردی که در فرایند تصمیم سازی مشارکت دارند ، باید باور داشته باشند که دیدگاهشان در نظر گرفته شده و فرصت آن را یافته اند که بر تصمیم نهایی تاثیری گذارند .

موقع تصمیم گیری ، دسترسی به اطلاعات دقیق ، مرتبط ، صحیح و به هنگام ، عامل بسیار موثری است . هر قدر محیط پیچیده تر باشد سرعت و شتاب افزایش بیشتری پیدا می کند و تصمیم گیری مشکل تر می شود . تنها چیزی که می تواند تصمیم گیری را سهل تر و عدم اعتماد را کاهش دهد اطلاعات مرتبط ، دقیق و به هنگام می باشد . کیفیت اطلاعات و. کارایی فرایند آن ، در صحیح ، مرتبط ، به موقع و مطلوب بودن آن جلوه گر می شود

سرعت عمل مدیر در تصمیم گیری و درستی تصمیم او بستگی تام به کمیت و کیفیت اطلاعاتی دارد که در دسترس او قرار می گیرد . همچنین با زخورد اطلاعاتی تصمیم ، امکان اصلاح و غنی سازی آنها را برای مدیران فراهم می سزد .
امروزه توسعه و پیچیدگی سازمانها تخصصی ، مدیریت سنتی گذشته را غیر کار آمد ساخته و سیستم های اطلاعات مدیریت ، پدیده ی است که می توان آن را مشخص گذار از مدیریت سنتی به مدیریت « موثر جدید » دانست .
مدیران سنتی با حضور فیزیکی در محیط سازمان ، به کسب مستقیم اطلاعات می پرداختند و با « آزمون و خطا » روشهای مورد نظر را تجزیه می کردند . شبکه اطلاعاتی آنها به تعداد معدودی افراد موثق ، که در نقاط حساس گمارده می شدند ، محدود می گشت و گاه نفوذ در این گونه شبکه های اتطلاعاتی ، امکان خطی دهی به مدیران را فراهم می ساخت .
مکانیزم های قدیمی اطلاعات مدیریت ، پاسخگوی شرایط پیچیده حاضر نیست و نمی توان در بر خورد با مسائل بغرنج ، صرفاً به ذهنیات و یا گزارشات محدود و اقوال دست اندر کاران متکی بود . اداره امور به شیوه های موثر و کار امد ، سمتلزم پردازش انبوهی از اطلاعات گوناگون است که با آهنگی سریع رشد کرده و تحلیل آنها را سخت می سزد .
نگرش سیستمی به جهت جامعیت بالقوه ، به یکپارچگی و هماهنگی اطلاعات موجود در سازمان کشیده می شود و عالی ترین مورد نگرش سیستمی به سازمانها ، به استقرار سیستمهای اطلاعات مدیریت ( MIS ) منجر می گردد .
این سیستمها که گرد اوری و سازماندهی ها و تولید طلاعات و انتقال آن را به مدیران به انجام می رساند . همچون ناظری مقتدر در تمامی سطوح سازمانها حضور یافته و حیطه معرفتی مدیر را توسعه داده و بینش وی را بری اتخاذ تصمیمات صحیح مهیا می سازد .
رقابت گسترده و فشرده ی که در سطح بین المللی ، بالا خص در حوزه عملیات اقتصادی وجود دارد ، اقتضا می کند که شیوه های مدیریت نیز همانند سایر عوامل متحول گردند ، تا بقای سازمان تضمین شود . سیستمهای اطلاعات مدیریت نیز همپای مدیریت از تحول و پویایی متاثر خواهد بود .
نگهداری و پردازش انبوه داده هایی که برای تصمیم گیری مورد نیاز است . بدون استفاده از کامپیوتر های توانمند عصر حاضر غیر ممکن به نظر می رسد .

کامپیوتر ها قادرند میلیونها داده را در حافظه خود نگهداری کنند و طبق دستور العمل های نوشته شده ، داده های مزبور را با سرعتی شگفت انگیز به انحاء مختلف ، تحلیل و تلخیص نموده و به صورت اطلاعات قابل استفاده در اختیار تصمیم گیرندگان قرار دهند .

کامپیوتر وسیله با ارزشی برای کار کردن با اطلاعات و داده ، به ویژه اعدد و ارقام است . کاربرد گسترده کامپیوتر ، به عنوان ابزاری یاری دهنده در زمینه های برنامه ریزی مدیریت ، تصمیم گیری و کنترل ، به سبب ویژگیها و مزایای خاصی است که کامپیوتر ها دارند .
برخی از این ویژگیها عبارتند از : پردازش بسیار سریع ، خود هدایت کنندگی ، پردازش از راه دور ، توان استدلال ، توان انجام حجم عظیمی از عملیات تکراری ، نگهداری و انبار کردن داده ها و باز خوانی داده ها .
بدون شک ، توان فوق العاده کامپیوتر ها از لحاظ محاسبه ، استدلال ، سرعت عمل ، دقت و حافظه به آنها جایگاه کم نظیری در حل مسائل سازمانی داده است .
بسیاری از اندیشمندان علم مدیریت را عقیده بر این است که هر تصمیمی به اطلاعات درباره موضوع آن بستگی دارد و حتی برخی گفته اند ۹۰ در صد هر تصمیم را اطلاعات تشکیل می دهد . بنابراین یک مدیر به عنوان تصمیم گیرنده در سازمان و یا حتی در جامعه ، باید اطلاعات دقیق و مناسب را به موقع در اختیار داشته باشد که بتواند دراجرای وظایف مدیریتی خود تصمیمات مناسب را اتخاذ کند و به مرحله اجرا گذارده و در نهایت ارزیابی کند .
در این مورد سیستمهای اطلاعاتی به مدیریت یاری می کند تا هر چه سریع تر اطلاعات دقیق را کسب نموده و ب ستفاده بهینه از انها ، حداکثر کارآیی و اثر بخشی را بدست آورد .
ابزار دیجیتالی توانمندی های ویژه ما را بسیار بالا می برند : توان اندیشیدن ، شکل دهی به اندیشه ها و توان همکاری با دیگران در پیاده نمودن آنچه را که اندیشدیده ایم .
اهمیت و ضرورت تحقیق
آینده جایی نیست که به آنجا می رویم ، بلکه جایی است که آن را بوجود می آوریم ، آنهم با راههایی که به آینده می سا زیم .
مزیت ملی ، در کشور هایی پدید می آید که مدیران تنهادر صدد افزایش کارایی نباشند ، بلکه حرکت های سازمانی شان در راستای استراتژی کلی باشد ( دکتر مایکل پورتر ، استاد دانشگاه هارورد : پیام مدیریت ).
تغییر و تحولات بین المللی وسرعت این تغییرات دولتها را بر آن داشته است تا در راستای کسب مزیت رقابتی در عرصه بین المللی ، دور نمای استراتژیک حرکت های خود را ترسیم نمایند . ترسیم چشم انداز در حقیقت دور نمی آینده یک کشور و بیانگر ارزشها ، آرمانها و تفکرات سیاستگزاران کشور می باشد
تصمیمات استراتژیک و ملی مبنی بر ایجاد دولت الکترونیکی ، چشم انداز ایران ۱۴۰۰ و به تبع آن تصمیمات استراتژیک در راستای چشم انداز و تبیین اهداف و سیاست های کلی و اجرایی در برنامه چهارم توسعه و تبیین چالشها و راهکار های دستیابی به اهداف ، الزام های دهکده جهانی در امر ارتباطات ، استاندارد سازی عملیات و جلب رضایت ارباب رجوع و همچنین علاقمندی ایران به ورود در جرگه کشور های عضو سازمان تجارت جهانی و پذیرش ایران به عنوان عضو ناظر پس از ده ها بار رد تقاضا ، حضور چشمگیر ایران در سازمانها و مجامع بین المللی وتاکید بند چهارم سند فرابخشی بر گسترش آگاهی عمومی و توسعه فن آوری و تحقیقات ، مقدماتی را پیش روی سیستم سازمانی می نهند که روی آوری به اتوماسیون اداری یکی از آنها است .

برای حل مسائل پیش رو که در هر سازمانی به وقوع می پیوندد از مراحلی همچون تشخیص درست مسئله ، بررسی زمینه های مختلف حل مسئله ، انتخاب بهترین راه حل و اجرای آن و کنتارل و حصول اطمینان از درست کار کردن راه حل ، عبور می شود .

سازمانها به منظور درک صحیح مسئله زمان زیادی را صرف مطالعه و شناسائی راه حلهای مسئله می نمایند . حل برخی مسائل پیچیده سازمانی زمان طولانی را می طلبد و سیستم اتوماسیون پشتیبانی بسیار خوب و موثر تری را در ایفای وظایف مدیریتی از جمله تصمیم گیری، برنامه ریزی و کنترل برای مدیران فراهم می آورد .
متحول شدن ارتباطات و مکاتبات اداری در سازمانها و موسسات اقتصادی از آنچنان رشد سریعی بر خوردار است که دیگر فرایند های کند و زمان بر اداری به روال پیشین پذیرفتنی نیست . بر این اساس ضرورت دارد تا ابزاری فراهم شود که با بهره جویی از آن بتوان با سرعت و دقت به انجام فرایند های اداری پرداخت . بدین منظور استفاده از سیستم اتوماسیون اداری به عنوان روشی نوین از سویی به جریان کار سرعت می بخشد و از سویی دیگر ، با جمع آوری اطلاعات مجموعه فعالیت های سازمان و طبقه بندی آنها ، بستر مناسبی را برای سرعت بخشیدن به امور روزمره فراهم می سازد . نرم افزار اتوماسیون به عنوان بخشی از مجموعه سیستم یکپارچه اطلاعات مدیریت ، با بررسی مدل های فعالیت سازمان های بخش عمومی و موسسات صنعتی و بازرگانی طراحی و تولید شده است و می تواند به خوبی پاسخگوی نیاز های یاد شده باشد .

در پازل چند مربعی قدرت آنچه که مهم است این است که دیگر ، قدرت در نهاد ها ( مثل قدرت )، سازمان ها یا کنترل کنندگان نماد ها متمرکز نیست . قدرت در شبکه های جهانی ثروت ، اطلاعات و تصاویر که نظامی با هندسه متغیر و جغرافیایی غیر مادی است ، نشر می یابد و استحاله می شود اما از بین نمی ر ود .
گستردگی و توسعه روز افزون علوم رایانه ای و رویکرد جهانی به آن در همه عرصه ها و موفقیت های غیر قابل باور پیشتازان این صنعت در رسیدن به آنچه که روزگاری رویا و خواب خیال جلوه می کرد محمل و دستمایه شایسته ای بر گسترش روزافزون این صنعت در همه شئون کشورمان دارد و سازمانهای پیشرو با تشخیص به موقع ضرورتهای تجهیز به این فن آوری و الزامات آن در سازمان ، نظیر اتوماسیون اداری و مالی ، خود را در مسیر و معبری که به شاهراه تمدن جهانی می پیوندد قرار می دهند چرا که با غفلت از این تحول عظیم در گرد و غبار عبور سریع کاروان سازمانهای فردا گم خواهند شد . زندگی در فرهنگ الکترونیکی یعنی زندگی در تغییر ، تغییر به عنوان شرط بقا.
(( اگر مدیران گمان مي كنند که می توانند در ده سال آینده ، شرکت خود را طوری اداره کنند که در ده سال گذشته کرده اند ، سخت در اشتباهند . برای توفیق در دهه آینده باید وضع موجود را به هم بریزند .)) ( بنیس ، ص ۱: ۱۳۸۱)
این تحقیق و نتایج آن نه تنها می تواند در آشکارسازی نقاط قوت و ضعف سیستم و رفع مغایرتهای احتمالی سیستم اتوماسیون در سازمان متبوع موثر باشد بلکه می تواند درسرعت بخشیدن به انتخاب ناگزیر و ناگزیر الزامات سازمانهای مدرن ، در بعد تجهیز به فناوریهای سخت افزاری نرم افزاری عصر جدید در سازمانهای همنوع و در سطح وسیعتر در سازمانهای زیر مجموعه وزارت کشور و سایر سازمانها نقش آفرینی کند .
 اهداف تحقیق
۱-۴-۱ هدف اصلی
بررسی تاثیر سیستم اتوماسیون بر بهبود تصمیم گیری مدیران حوزه ستادي استانداری خوزستان
۲-۴-۱ اهداف فرعی
۱- شناسایی یک سیستم اتوماسیون مناسب جهت اطلاع رسانی به مدیران شرکت .
۲- بررسی و تجزیه و تحلیل آثار و نتایج حاصل از سیستم اتوماسیون در استانداری و حوزه ستادی آن .
۳- بررسی و شناسائی عوامل موثر در موفقیت سیستم اتوماسیون از نظر تامین اطلاعات مناسب نظیر صحیح بودن و دقت و به هنگام بودن و اقتصادی بودن .
۴- ارايه راهکار برای بهبود عملکرد سیستم اتوماسیون جهت بهره برداری .
 سوالات تحقیق
۱-۵-۱ سوال اصلی
آیا سیستم اتوماسیون بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی آن تاثیر دارد؟
۲-۵-۱ سئوالات فرعی
آیا سیستم اتوماسیون بر افزایش صحت تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد ؟
آیا سیستم اتوماسیون بر افزایش دقت تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد ؟
آیا سیستم اتوماسیون بر بهنگام بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد ؟
آیا سیستم اتوماسیون بر اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد ؟
۶-۱ تبیین فرضیه های تحقیق
سیستم اتوماسیون بر افزایش صحت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد .
سیستم اتوماسیون بر افزایش دقت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد .
سیستم اتوماسیون بر بهنگام بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد .
سیستم اتوماسیون بر اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد .
در فرضیات فوق الذکر ، سیستم اتوماسیون با مشخصه های تعداد نامه هاي صادره ،وارده ،ساعات استفاده وادراك به عنوان متغیر مستقل و بهبود تصمیم گیری مدیران با مشخصه های صحت ، دقت ، بهنگام بودن ، اقتصادی بودن ، به عنوان متغیر های وابسته مطرح می باشند .
متغیر های تحقیق
موضوعات تحقیق دارای مفاهیمی مجرد و ذهنی هستند . برای اینکه عملاً تحقیق را انجام دهیم . مفاهیم باید به متغیر تبدیل شوند . مفاهیم وقتی به متغیر تبدیل می شوند که بتوانیم به آنها مقدار و درجات آنها را تعیین کنیم . هم چنین
باید بین متغیر های وابسته، مستقل و کنترل و بین متغیر های گسسته و پیوسته تفاوت قائل شد( ایران نزاد ، ص ۴۷: ۱۳۸۲ ) این تحقیق با عنایت به فرضیه ها و نوع پرسشنامه طراحی شده متغیر های مستقل و متغیر های وابسته ای را دارا می باشد که هر کدام متناظر با یکی از فرضیه ها هستند .
متغیر مستقل
متغیر مستقل ، متغیری است که انتظار می رود تغییر در متغیر وابسته را توضیح دهد به عبارت دیگر متغیر مسنقل ، متغیر مستقل ، متغیر روشنگر است . فرض می شود که این متغیر علت تغیير در متغیر وابسته است ( ایران نژاد ، ص ۴۸: ۱۳۸۲)
در این تحقیق ، متغیر مستقل عبارت است از : سیستم اتوماسیون که اطلاعات و گزارشات لازم را برای اتخاذ تصمیم در اختیار مدیران شرکت قرار می دهد .
۲-۷-۱- متغیر وابسته
می توان گفت متغیر وابسته نتیجه متغیر مستقل است . متغیر وابسته متغیر معیار نیز نامیده می شود ( منبع قبلی )
در این تحقیق بهبود تصمیم گیری مدیران ( در استانداری خوزستان و حوزه ستادی آن ) که با ابعاد صحت ، دقت ، بهنگام بودن ، اقتصادی بودن سنجیده مي شود متغیر وابسته می باشد که این متغیر ها متناظر با فرضیات تحقیق هستند .
صحت : درجه سازگاری داده های نمایش داده شده و ذخیره شده با ارزشهای صحیح ( طالقانی ، ص ۶۳: ۱۳۸۲)
بهنگام بودن : بموقع بودن اطلاعات به معنای آن است که دریافت کنندان به هنگام نیاز به اطلاعات دست یابند ( همان ) دقت:منظور اين است كه اطلاعات روشن باشد و دقيقاًمعني داده هايي را كه برآن مبتني است منعكس سازد
اقتصادی بودن : مقرون به صرفه بودن به لحاظ نتایج حاصل از آنالیز های منفعت ، هزینه . به عبارتی دیگر مجموعه ای از اقدامها برای ترکیب اطلاعات مربوط به مخارج یک برنامه و اطلاعات مربوط به دستاورد های آن که عبارت تحلیل سود و هزینه هم در مورد آن صدق می کند . ( دولان و همکاران ،ص ۶۰۵ : ۱۳۸۱)

تصمیم گیری :

تصمیم یک فرایند یا یک سلسله فعالیت است که توسط یک فرد یا یک گروه به منظور تعیین یک راه حل برای یک مسئله موجود یا یک مسئله احتمالی اتخاذ و اجرا می گرد ( صرافی زاده ، ص ۵۶ : سیستم های اطلاعات مدیریت ، ۱۳۸۰ )
۸-۱ تعریف عملیاتی واژه ها ، متغیر ها وا صطلاحات دقیق
در تحقیق حاضر از واژه هایی استفاده شده ا ست که نیاز به تعریف عملیاتی بر اساس اهداف تحقيق دارند زیرا این واژه ها از دیدگاه های متفاوت و در مورد مصرف گوناگون می توانند تعاریف نظری و عملیاتی متعدد و متفاوتی پیدا نمایند .
کیفیت (Quality ) : تمامی ویژگی های مقوله که در توانایی آن برای برآورده کردن نیاز های تصریح شده و تلویحاً بیان شده موثر می باشد .كه دريك مقياس پنج فاصله اي از خيلي كم تا خيلي زياد سنجيده مي شود.

فرایند ( process ) :

فرایند را می توان جریان قابل تشخیصی از رویداد های به هم وابسته در راه رسیدن به یک هدف ، مقصود یا پایان به شمار آورد ( دولان و همکاران ، ص ۲ : ۱۳۸۱ )

فرایند مجموعه فعالیتهایی است که ارزشی را برای مشتری ایجاد می کند ( طالقانی ، ص ۴۰۵ : ۱۳۸۲ ).
سازمان ( Organization ) : شرکت ، کارگاه ، بنگاه یا موسسه ، اعم از ثبت شده یا نشده ، عمومی یا خصوصی که دارای وظایف و تشکیلات خاص خود بوده و ماموریت ، عملکرد و نظام اداری خود را داراست .

ساختار سازمانی ( Organization Structure ) :

عبارتست از مجموعه مسولیتها ، اختیارات و روابط تعیین شده در یک سازمان ، که سازمان از طریق ان وظایف و فعالیتهای خود را انجام می دهد .

خط مشی کیفیت ( Quality policy ) :

تمایلات و سمت گیری های کلی یک سازمان نسبت به کیفیت ، که توسط مدیریت ارشد آن ، به طور رسمی بیان می گرد ( کریگ ، ص ۲۸۸ : ۱۳۷۶ )

مدیریت ( Management ) :

 

فرایند بکار گیری موثر و کارامد منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی ، سازماندهی ، بسیج منابع و امکانات ، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می گیرد .
مدیریت عبارتست از : کار کردن با فرد و بوسیله افراد و گروهها برای تحقق هدف مثبت های سازمانی ، ( هرسی و بلانچارد ، ص ۱۳۸۱:۱۳ ) .

مدیریت کیفیت فرا گیر (TOM ) Total Quality Managemen:

روش مدیریت یک سازمان که اساس آن ، محور بودن کیفیت و مشارکت همه عضای سازمان است و هدف آن نیل به موفقیت در دراز مدت ازطریق رضایت مشتری و تامین منافع همه اعضای سازمان و جامعه است .
سیستم ( System ) مجموعه ای از عناصر بهم پیوسته و وابسته که بری رسیدن به اهداف مشترک با هم در تعاملند .

اتوماسیون اداری ( Office Automatic ):

مکانیزمی است در راستی بهبود بهره وری سازمان از طریق اعمال مدیریت اثر بخش و کارا بر مجموعه فعالیتهای سازمان با بهره گیری از : گردش الکترونیکی مکاتبات در سطح سازمان ، جستجوی آسان در اطلاعات ذخیره شده ، پاسخگويی سریع و به موقع به مراجعان ، حذف کاغذ از چرخه مکاتبات اداری ، اعمال کنترل مناسب بر کاربران ، ثبت و نگهداری بهینه اطلاعات ، بهبود ارتباطات درونی سازمانی .

داده : ( Data ) :

داده در واقع از طریق مشاهدات ، تحقیقات و روشهای تحقیق ( مصاحبه ، پرسشنامه ، مشاهده ) و ضبط نتایج درباره وقایع و یا رفتار انسانی تحصیل مي شوند .

اطلاعات ( Information ):

عبارتست از داده هایی که در بافتی با معنی و مفید جا گرفته و در اختیار دریافت کننده قرار داده می شود تا از انها برای تصمیم گیری استفاده کند . اطلاعات متضمن انتقال و دریافت آگاهی و دانش است .

آگاهی:

که بینشی است که مدیران با بهره گیری از اطلاعات ، نسبت به موضوعات مورد نظر پيدا می کنند و به کمک آن می توانند درباره آن موضوع تصمیم بگیرند . در واقع آگاهی است که موجب اتخاذ تصمیم می شود ، نه داده یا اطلاعات ( طالقانی ، ص ۲۸۳،۱۳۸۲ )

دولت الکترونیکی :

دراصطلاح به استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت ارائه اطلاعات و خدمات به شهروندان ، بخش های اقتصادی ، کارمندان دولت .و سایر قسمت های دولتی اطلاق می شود . همچنین با استفاده از ( درگاه ) پورتال دولت الکترونیکی ( سایت مرجع دولت که ارتباط با سایت سیار سازمانها و نهاد های دولتی را بر قرار می سازد ) مردم می توانند به کلیه اطلاعات و خدمات دولتی ، روی اینترنت – بدون توجه به محدودیت های فیزیکی و زمانی – دسترسی پیدا کنند.

 

فهرست مطالب

 

چكيده:…………………………………………………………………………………………………………………. ۱

فصل اول   كليات  تحقيق…………………………………………………………………………………………… ۳

کلیات  تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. ۴

۱-۱مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. ۴

۲-۱ تبیین موضوع تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۶

۳-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………. ۹

۴-۱ اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………… ۱۲

۵-۱ سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

۶-۱ تبیین فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………. ۱۲

۷-۱ متغیر های تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ۱۳

۸-۱ تعریف عملیاتی واژه ها ، متغیر ها وا صطلاحات دقیق…………………………………………………… ۱۴

خلاصه فصل :…………………………………………………………………………………………………………. ۱۷

ساختارگزارش تحقیق :……………………………………………………………………………………………… ۱۷

فصل دوم……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹

ادبیات ، مبانی نظری و پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………… ۱۹

مقدمه :………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰

۱-۲ تصمیم گیری در سازمانها…………………………………………………………………………………….. ۲۰

۲-۲ مدیریت در قرن ۲۱ جایگاه خاصی برای دو سياست کلان قائل است :………………………………. ۲۴

۳-۲ نقش استراتژیک اطلاعات……………………………………………………………………………………. ۲۸

۵-۲ چرخه حیات سیستم……………………………………………………………………………………………. ۳۳

۶-۲ اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………. ۳۴

۷-۲ اهمیت اطلاعات وسیستم های اطلاعاتی……………………………………………………………………. ۳۵

۸-۲ سیستمهای اطلاعاتی……………………………………………………………………………………………. ۳۶

۹-۲ تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی………………………………………………………………………………….. ۳۸

۱۰-۲ کاربرد مدیریت……………………………………………………………………………………………….. ۴۰

۱۱-۲ مشارکت بیشتر در تصمیم گیری…………………………………………………………………………… ۴۰

۱۳-۲ طرح ریزی سازمان…………………………………………………………………………………………… ۴۲

۱۴-۲ سیستم  های اطلاعاتی و رایانه ها………………………………………………………………………….. ۴۴

۱۶-۲ مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی…………………………………………………………………………. ۵۶

۱۷-۲ سیستم های اطلاعاتی مدیریت (MIS   )…………………………………………………………………. ۵۶

۱۸-۲ سیستم اطلاعات مدیریت (MIS   )……………………………………………………………………….. ۵۷

۱۹-۲ سیستم های اطلاعات سازمانی……………………………………………………………………………… ۵۸

۲۰-۲ سیستم های میان سازمانی……………………………………………………………………………………. ۵۸

۲۱-۲ سیستم پشتیبانی تصمیم ( DSS )…………………………………………………………………………… 58

۲۲-۲ سیستمهای پشتیبانی گیری ( DSS  )………………………………………………………………………. ۵۹

۲۳-۲ سیستمهای پشتیبانی گروهی (GSS )……………………………………………………………………… 61

۲۴-۲ سیستم پردازش معاملات ( TPS )…………………………………………………………………………. 61

۲۵-۲ هوش مصنوعی ، سیستم های خبره و تاثیر آن بر سیستم های پشتیبانی تصمیم……………………. ۶۲

۲۶-۲ سیستمهای اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی ( ECS )…………………………………………………… 68

۲۷-۲ سیستم کارکنان دانشی ( KWS )………………………………………………………………………….. 69

۲۹-۲ سیستم پشتیبانی عملیاتی (ESS ) از منظری دیگر……………………………………………………….. ۷۰

۳۱-۲ ویژگیهای سیستم گزارشات مدیریت را می توان به شرح زیر خلاصه کرد……………………….. ۷۳

۳۲-۲ نقش فناوری اطلاعات در سازمان…………………………………………………………………………. ۷۳

۳۳-۲ طبقه بندی سیستمهای طلاعاتی بر اساس نوع حمایتها…………………………………………………. ۷۴

۳۴-۲ اتوماسیون اداری………………………………………………………………………………………………. ۷۵

۳۵-۲ مزایا و معایب اتوماسیون اداری…………………………………………………………………………….. ۷۶

۳۶-۲ ارگونومی در مکانیزاسسیون اداری………………………………………………………………………… ۷۸

۳۷-۲ بکار گیری تکنولوژی در اتوماسیون اداری………………………………………………………………. ۷۹

۳۸-۲ مجموعه نرم فزار های اتوماسیون…………………………………………………………………………… ۸۰

۳۹-۲ دستیابی به تعریفی بنیادین ؛ اتوماسیون چیست ؟………………………………………………………… ۸۱

۴۰-۲ سیستمهای اطلاعاتی اتوماسیون اداری…………………………………………………………………….. ۸۴

۴۱-۲ نمونه کاربرد های سیستم اتوماسیون اداری………………………………………………………………. ۸۵

۴۲-۲ سیستمهای اطلاعاتی اتوماسیون اداری ( OAS )………………………………………………………… 87

۴۳-۲ نکات برجسته درباره اتوماسیون   و بهسازی روشهای کار……………………………………………. ۹۲

۴۴-۲خودكارسازي………………………………………………………………………………………………….. ۹۳

۴۵-۲ضرورت تفكر براي آينده……………………………………………………………………………………. ۹۴

۴۶-۲بهبود كار و اتوماسيون………………………………………………………………………………………… ۹۵

۴۷-۲تحقق دولت الكترونيك در ايران…………………………………………………………………………… ۹۸

۴۸-۲اتوماسيون  فعاليتهاي اختصاصي…………………………………………………………………………….. ۹۸

۴۹-۲اتوماسيون فعاليتهاي عمومي………………………………………………………………………………….. ۹۹

۵۰-۲ مزایای دولت الکترونیکی……………………………………………………………………………………. ۱۰۰

۵۱-۲- نقد و بررسی تحقیقات انجام شده……………………………………………………………………….. ۱۰۱

خلاصه فصل :…………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۸

فصل سوم………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۹

روش اجرايي تحقيق…………………………………………………………………………………………………. ۱۰۹

۱-۳ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۰

۲-۳ روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۱

۳-۳ جامعه آماری و حجم نمونه مورد تحقیق…………………………………………………………………… ۱۱۳

۴-۳ نمونه و نمونه گیری……………………………………………………………………………………………. ۱۱۳

۵-۳ بر آورد حجم نمونه……………………………………………………………………………………………. ۱۱۴

۶-۳ معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………… ۱۱۴

۷-۳ روایی (Validity ) و پایانی ( Reliability )…………………………………………………………….. 117

۸-۳ خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۹

فصل چهارم……………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۲

تجزيه و تحليل آماري داده هاي تحقيق………………………………………………………………………….. ۱۲۲

۱-۴ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۳

۲-۴ داده……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۴

۳-۴ اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۴

۴-۴ سيستم هاي پردازش……………………………………………………………………………………………. ۱۲۶

۵-۴ تجزيه و تحليل داده ها………………………………………………………………………………………… ۱۲۶

۶-۴ جامعه آماري تحقيق……………………………………………………………………………………………. ۱۲۷

۶-۵تجزيه و تحليل آماري:…………………………………………………………………………………………. ۱۲۷

فرضيه اول: سيستم اتوماسيون اداري بر افزايش دقّت تصميم گيري مديران تاثيرمثبت دارد …………….. ۱۲۷

فرضيه دوم: سيستم اتوماسيون اداري بر افزايش بهنگام سازي تصميم گيري مديران تاثيرمثبت دارد …. ۱۲۹

فرضيه سومّ: سيستم اتوماسيون اداري بر افزايش اقتصادي بودن  تصميم گيري مديران تاثيرمثبت دارد.. ۱۳۱

فرضيه چهارم: سيستم اتوماسيون اداري بر افزايش صحّت تصميم گيري مديران تاثيرمثبت دارد ……… ۱۳۳

فصل پنجم……………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۰

نتيجه گيري ، پيشنهادها ،محدوديتها………………………………………………………………………………. ۱۴۰

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۱

۱-۵ نتایج تحقیق :……………………………………………………………………………………………………. ۱۴۲

۲- ۵ پیشنهادات :…………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۳

۳-۵پيشنهادات………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۳

۴-۵: محدودیتها………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۴

۵-۵ پیشنهادات قابل تعمیم در خصوص اتوماسیون اداری در مجموعه های اداری :……………………… ۱۴۵

منابع فارسی:…………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۵

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۰

 

 

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)