وب سایت دانشجویاران :پایان نامه،مقاله لاتین با ترجمه،پروژه دانشجویی

پایان نامه جاذبه‌های گردشگری استان خراسان رضوی و مسائل و مشکلات آنها

۲۳,۰۰۰ تومان

پایان نامه جاذبه‌های گردشگری استان خراسان رضوی و مسائل و مشکلات آنها

تعداد صفحات :93 صفحه 

فرمت  :ورد(word)

فهرست مطالب : دارد 

فهرست اشکال : دارد 

منابع : دارد 

 

توضیحات

درپایان نامه جاذبه‌های گردشگری استان خراسان رضوی و مسائل و مشکلات آنهابه مسائل زیر پرداخته می شود :

 • تعریف اکوتوریسم 

 • بررسی صنعت توریسم 

 •  مفاهیم توریسم و اکوتوریسم 

 • صنعت اکوتوریسم ایران 

 • صنعت گردشگری و اکوتوریسم

 • شیوه فعالیت اکوتوریسم

 • جاذبه‌هاى اکوتوريستى ايران

 • مشکلات وموانع اکوتوریسم

 • مکان های دیدنی و تاریخی استان خراسان رضوی

 • مشکلات پیش روی گردشگری خراسان رضوی

 • گردشگری سلامت در خراسان رضوی

چکیده

توسعه صنعت توریسم, درکنار منافع بسیاری که از نظر فرهنگی و سیاسی برای کشور دارد, از جهت اقتصادی نیز باعث گشایش و رونق می‌شود. نکته‌ی حائز اهمیت, نوع جاذبه کشورهای توریستی و میزان اهمیت این جاذبه ها برای توریست‌ها می‌باشد. کشورهایی که از جاذبه های جهان گردی طبیعی برخوردار بودند, برای اولین بار نوعی از توریسم ها را به نام اکوتوریسم پایه گذاری نمودند.

گسترش صنعت گردشگری در مکان‌هایی که توان نهفته جذب گردشگری را می‌تواند به عنوان ابزاری کارآمد در جهت رشد و توسعه همه جانبه جوامع میزبان به کار گرفته شود. وجود جاذبه یک عنصر لازم و نه کافی در جهت رشد و توسعه صنعت گردشگری محسوب می‌شود. زیرا توسعه صنعت گردشگری در هر منطقه نیازمند شناسایی دقیق محدوده، ارائه خدمات و تسهیلات مورد نیاز گردشگران است. رشد و گسترش گردشگری منافع متعددی برای جوامع میزبان به همراه دارد که یکی از آنها منافع اقتصادی است. گردشگری از مهمترین فعالیتهای معاصر است که همراه با به وجود آوردن تغییرات شگرف در سیمای زمین , اوضاع سیاسی, اقتصادی, فرهنگی, نحوه زندگی انسان‌ها را نیز دگرگون می‌کند. در این تحقیق به معرفی جاذبه‌های گردشگری استان خراسان رضوی که یکی از قطب‌های گردشگری کشور است پرداخته‌ایم و همچنین مسائل و مشکلات مدیریت گردشگری این استان را بررسی کرده‌ایم و راهکارهای موجود ارائه شده است

کلمات کلیدی : اکوتوریسم، گردشگر، خراسان رضوی، مدیریت گردشگری و…

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………۲

فصل اول : کلیات پژوهش

۱-۱- تعریف اکوتوریسم و گردشگری………………………………………………………………………………………..۵

۱-۲- اصطلاحات اکوتوریسم…………………………………………………………………………………………………….۵

۱-۲-۱- طبیعت گردی…………………………………………………………………………………………………………۵

۱-۲-۲- ژئوتوریسم…………………………………………………………………………………………………………….۵

۱-۲-۳- ژئو پارک……………………………………………………………………………………………………………….۶

۱-۲-۴- سایکل توریسم……………………………………………………………………………………………………….۶

۱-۲-۵- کویر……………………………………………………………………………………………………………………..۷

۱-۲-۶- تالاب…………………………………………………………………………………………………………………….۷

۱-۲-۷- پارک ملی………………………………………………………………………………………………………………۷

۱-۲-۸- آثار طبیعی ملی……………………………………………………………………………………………………….۸

۱-۲-۹- پناهگاه حیات وحش……………………………………………………………………………………………….۸

۱-۲-۱۰- منطقه حفاظت شده……………………………………………………………………………………………….۸

۱-۲-۱۱- کنوانسیون رامسر…………………………………………………………………………………………………..۸

۱-۲-۱۲- تنوع زیستی………………………………………………………………………………………………………….۹

۱-۲-۱۳- اکوسیستم…………………………………………………………………………………………………………….۹

۱-۲-۱۴- اکوتون…………………………………………………………………………………………………………………۹

۱-۳- انواع توریسم…………………………………………………………………………………………………………………۱۰

۱-۳-۱- ارزیابی توان اکولوژیک………………………………………………………………………………………….۱۰

۱-۳-۲- مدل اکولوژیکی تفرج……………………………………………………………………………………………۱۱

۱-۴- برنامه‌ریزی گردشگری شهری با تاکید بر توسعه پایدار……………………………………………………….۱۱

۱-۴-۱- جمع بندی نظریه‌های ارائه شده………………………………………………………………………………۱۴

۱-۵- پیشینه تاریخی توریسم و اکوتوریسم………………………………………………………………………………..۱۴

۱-۶- وضعیت اکوسیستم ایران…………………………………………………………………………………………………۱۶

۱-۷- تشکیلات توریستی در ایران……………………………………………………………………………………………۱۶

۱-۷-۱- قوانین مرتبط با توریسم………………………………………………………………………………………….۱۸

۱-۷-۲- توسعه اکوتوریسم و اهداف آن……………………………………………………………………………….۲۰

۱-۷-۳- عوامل موثر بر رشد و تحول اکوتوریسم…………………………………………………………………..۲۲

۱-۷-۴- حفاظت کنندگان و اکوتوریسم……………………………………………………………………………….۲۲

۱-۷-۵- سهام داران محلی و اکوتوریسم………………………………………………………………………………۲۲

۱-۷-۶- صنعت گردشگری و اکوتوریسم……………………………………………………………………………..۲۳

۱-۷-۷- شیوه فعالیت اکوتوریسم………………………………………………………………………………………..۲۴

۱-۷-۸- امکان‌سنجى جاذبه‌هاى اکوتوريستى ايران…………………………………………………………………۲۵

۱-۷-۹- مشکلات وموانع اکوتوریسم…………………………………………………………………………………..۲۸

۱-۸- ارزیابی توان اکوتوریسم و برنامه ریزی توسعه پایدار گردشگری………………………………………….۳۰

۱-۸-۱- دلایل انتخاب منطقه تفرجی مورد مطالعه توسط گردشگران………………………………………..۳۰

۱-۸-۲- پوشش جنگلی منتخب مراجعه کنندگان…………………………………………………………………..۳۰

۱-۸-۳- نتایج حاصل از تاثیر فاکتور منابع آبی در توان تفرجی………………………………………………..۳۰

۱-۸-۴- فعالیت های پیشنهادی در مناطق مستعد…………………………………………………………………..۳۱

۱-۸-۵- ارائه برنامه راهبردي توسعه اکوتوریسم در مناطق حفاظت شده……………………………………۳۱

 ۱-۹- استان خراسان رضوی……………………………………………………………………………………………………۳۵

۱-۹-۱- موقعيت جغرافيايي………………………………………………………………………………………………..۳۶

۱-۹-۲- پیشینه تاریخی………………………………………………………………………………………………………۳۶

۱-۹-۳- صنايع و معادن……………………………………………………………………………………………………..۳۷

۱-۹-۴- کشاورزی و دام داری……………………………………………………………………………………………۳۸

۱-۹-۵- اقوام و زبان………………………………………………………………………………………………………….۳۸

۱-۹-۶- موقعیت اجتماعی و اقتصادی………………………………………………………………………………….۳۹

۱-۹-۷- سوغات……………………………………………………………………………………………………………….۴۰

 فصل دوم : مواد و روش‌ها

۲-۱ روش شناسایی تحقیق………………………………………………………………………………………………………۴۲

 فصل سوم : یافته‌ها

۳-۱- شهر مشهد……………………………………………………………………………………………………………………۴۴

۳-۲- طوس…………………………………………………………………………………………………………………………..۴۵

۳-۳- شهر نیشابور………………………………………………………………………………………………………………….۴۷

۳-۴- شهر سبزوار…………………………………………………………………………………………………………………..۴۸

۳-۵- شهر گناباد…………………………………………………………………………………………………………………….۴۹

۳-۶- شهر کاشمر…………………………………………………………………………………………………………………..۴۹

۳-۷- شهر قوچان…………………………………………………………………………………………………………………..۴۹

۳-۸- شهر سرخس…………………………………………………………………………………………………………………۵۰

۳-۹- شهر تایباد…………………………………………………………………………………………………………………….۵۰

۳-۱۰- شهر تربت حیدریه……………………………………………………………………………………………………….۵۰

۳-۱۱- شهر تربت جام……………………………………………………………………………………………………………۵۱

۳-۱۲- شهر چناران………………………………………………………………………………………………………………..۵۱

۳-۱۳- شهر خواف…………………………………………………………………………………………………………………۵۲

۳-۱۴- شهر درگز…………………………………………………………………………………………………………………..۵۲

۳-۱۵- مهمترین مکان های دیدنی و تاریخی استان خراسان رضوی………………………………………………۵۲

۳-۱۶- مشکلات پیش روی گردشگری خراسان رضوی………………………………………………………………۷۰

۳-۱۶-۱- مشکلات پیش روی گردشگری سلامت در خراسان رضوی……………………………………..۷۰

۳-۱۶-۲- اولتیماتوم به سرمایه‌گذارانی که پروژه‌های خود را طی یک ماه آینده اجرایی نکنند………۷۰

۳-۱۶-۳- موازی کاری سازمان‌ها از جمله مشکلات مهم در گردشگری سلامت استان است……….۷۱

۳-۱۶-۴- ایران در ردیف چهارم گردشگری باستانی در جهان قرار دارد……………………………………۷۱

۳-۱۶-۵- مشکلات گردشگری سلامت در استان از نگاه فعالان این حوزه………………………………..۷۲

۳-۱۶-۶- بلاتکلیفی فرودگاه‌ها در نظارت بر حمل و نقل گردشگران……………………………………….۷۳

۳-۱۶-۷- اسکان، مدیریت و بودجه؛ مهم‌ترین مشکلات گردشگری مذهبی در مشهد مقدس………۷۳

۳-۱۶-۸- بودجه؛ مهم‌ترین مشکل گردشگری مشهد………………………………………………………………۷۴

۳-۱۶-۹- سرانه زائر در مشهد به صورت مجزا حساب شود……………………………………………………۷۵

۳-۱۶-۱۰- ترافیک، زائران مشهد را با مشکل روبه‌رو می‌کند…………………………………………………..۷۵

۳-۱۶-۱۱- برخورد برخی مجاوران محبت‌آمیز نیست…………………………………………………………….۷۵

۳-۱۶-۱۲- اقامت؛ دغدغه زائران در مشهد……………………………………………………………………………۷۶

فصل چهارم : بحث، نتیجه‌گیری، پیشنهادات

۴-۱- بحث و نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………………..۷۸

۴-۲- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………….۸۰

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۱

مقدمه

صنعت گردشگری از بزرگترین فعالیت های صنعتی دنیا و از سریع ترین صنایع در حال رشد و ابزاری برای افزایش درآمد ملی کشورهای کمتر صنعتی شده شناخته می‌شود. یکی از مهم ترین بخش ها و انواع گردشگری که حجم بزرگی از صنعت گردشگری را بخد اختصاص می‌دهد گردشگری در طبیعت یا طبیعت گردی است. با توجه به اهمیت روزافزون گردشگری طبیعی در دنیا , ضروری است بستر و زمینه های توسعه این گردشگری در کشور ما نیز فراهم گردد.

امروزه تصور شهرها بدون وجود تفرجگاه‌ها در اشکال گوناگون آن دیگر ممکن نیست. پیامدهای توسعه شهری و پیچیدگی های معضلات زیست محیطی آنها موجودیت طیفی از منابع تفرجگاهی و گستزش آنرا اجتناب پذیر کرده است.

بدیهی است مهمترین تاثیر مناطق طبیعی یا نیمه طبیعی درون شهری و فراشهری کارکردهای زیست محیطی آنهاست که شهرها را به عنوان محیط زیست جامعه انسانی معنی دار کرده است. کیفیت محیط زیست شهری با امکانات و تاسیسات فضای سبز ارتباط مستقیم دارد. امروزه فضای سبز و اصولا معماری و طراحی فضای سبز به عنوان بخشی از دانش شهرسازی مطرح است. از آنجا که فضای سبز شهری مهمترین بخش جاندار ساخت کالبدی شهر را تشکیل می دهد , منطق طراحی حکم می کند که میان بخش های جاندار و بی جان ساخت کالبدی نوعی تعادل برقرار شود . این تعادل نه تنها در کمیت سطوح و سرانه ها بلکه در فضا و پراکندگی فضایی سطوح نیز باید رخ دهد تا بمنظور برنامه ریزی فضای سبز که که همان برقراری موازنه اکولوژیکی در مقابل محیط های ساخته شده است دست یابد . آنچه که از دیدگاه محیط اجتماعی در ارتباط با فضای سبز شهری اهمیت دارد فضای سبز عمومی برای شهروندان است و از اینرو مهمترین مسئله در برنامه ریزی فضای سبز نحوه مکانیابی اراضی شهری جهت احداث پارک ها و فضاهای سبز جدید می باشد . کاملا آشکار است که مناطق تفرجگاهی غالبا بر پایه قابلیت ها و امکانات طبیعی موجود در هر منطقه پایه ریزی گردیده و یا حداقل عامل عمده ایی برای تعیین یک محل بعنوان تفرجگاه محسوب می شود .بدیهی است که در چنین شرایطی , حفظ پویایی و کیفیت و کمیت این دسته از منابع طبیعی جهت بهره وری مداوم از آنها و نیز ارائه حد قابل قبولی از یک تجربه تفرجی به مراجعه کنندگان امری ضروری است . از آنجا که منابعدر طبلیعت غالبا محدود می باشد و نیاز تمدن انسانی در استفاده از منابع در نتیجه عواملی مانند توسعه اقتصادی , صنعت و افزایش جمعیت همواره رو به افزایش است. لذا هرروز فشار بیشتری برای رفع این نیازها بر منابع وارد میشود. بنابراین برقراری توان مطلبوب بین قابلیت تفرجگاهی یک منبع به عنوان یکی از کارکردهای مهم منابع محیط زیست و میزان استفاده مراجعین از آنها امری بسیار مهم محسوب می‌گردد.

 

 

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

توضیحات تکمیلی

فرمت

word

فهرست مطالب

دارد

فهرست اشکال

دارد