وب سایت دانشجویاران :پایان نامه،مقاله لاتین با ترجمه،پروژه دانشجویی

پایان نامه اکوتوریسم و عوامل موثر بر آن در ایران

۱۷,۰۰۰ تومان

تعداد صفحات :74 صفحه 

فرمت : ورد (word)

توضیحات

در این پایان نامه به مطالب زیر پرداخته می گردد:

تعریف اکوتوریسم

مفاهیم مرتبط با اکوتوریسم

اهمیت توریسم و اکوتوریسم

وضعیت اکوسیستم ایران

تشکیل  توریسم در ایران

قوانین توریسم

توسعه توریسم

تاثیر اکوتوریسم بر توسعه پایدار

مشکلات و موانع  صنعت اکوتوریسم

مقدمه

صنعت گردشگری از بزرگترین فعالیت های صنعتی دنیا و از سریع ترین صنایع در حال رشد و ابزاری برای افزایش درآمد ملی کشورهای کمتر صنعتی شده شناخته می شود (کی,۱۳۸۲ و عظیمی و همکاران ۱۳۸۷) . یکی از مهم ترین بخش ها و انواع گردشگری که حجم بزرگی از صنعت گردشگری را بخد اختصاص می دهد گردشگری در طبیعت یا طبیعت گردی است (گیان و همگاران,۲۰۰۴) . با توجه به اهمیت روزافزون گردشگری طبیعی در دنیا , ضروری است بستر و زمینه های توسعه این گردشگری در کشور ما نیز فراهم گردد.

امروزه تصور شهرها بدون وجود تفرجگاهها در اشکال گوناگون آن دیگر ممکن نیست. پیامدهای توسعه شهری و پیچیدگی های معضلات زیست محیطی آنها موجودیت طیفی از منابع تفرجگاهی و گسترش آنرا اجتناب پذیر کرده است (مجنونیان,۱۳۷۴).

بدیهی است مهمترین تاثیر مناطق طبیعی یا نیمه طبیعی درون شهری و فراشهری کارکردهای زیست محیطی آنهاست که شهرها را به عنوان محیط زیست جامعه انسانی معنی دار کرده است .(لیدل, ۱۹۹۷). کیفیت محیط زیست شهری با امکانات و تاسیسات فضای سبز ارتباط مستقیم دارد. امروزه فضای سبز و اصولا معماری و طراحی فضای سبز به عنوان بخشی از دانش شهرسازی مطرح است . از آنجا که فضای سبز شهری مهمترین بخش جاندار ساخت کالبدی شهر را تشکیل می دهد , منطق طراحی حکم می کند که میان بخش های جاندار و بی جان ساخت کالبدی نوعی تعادل برقرار شود . این تعادل نه تنها در کمیت سطوح و سرانه ها بلکه در فضا و پراکندگی فضایی سطوح نیز باید رخ دهد تا بمنظور برنامه ریزی فضای سبز که که همان برقراری موازنه اکولوژیکی در مقابل محیط های ساخته شده است دست یابد . آنچه که از دیدگاه محیط اجتماعی در ارتباط با فضای سبز شهری اهمیت دارد فضای سبز عمومی برای شهروندان است و از اینرو مهمترین مسئله در برنامه ریزی فضای سبز نحوه مکانیابی اراضی شهری جهت احداث پارک ها و فضاهای سبز جدید می باشد . کاملا آشکار است که مناطق تفرجگاهی غالبا بر پایه قابلیت ها و امکانات طبیعی موجود در هر منطقه پایه ریزی گردیده و یا حداقل عامل عمده ایی برای تعیین یک محل بعنوان تفرجگاه محسوب می شود .بدیهی است که در چنین شرایطی , حفظ پویایی و کیفیت و کمیت این دسته از منابع طبیعی جهت بهره وری مداوم از آنها و نیز ارائه حد قابل قبولی از یک تجربه تفرجی به مراجعه کنندگان امری ضروری است . از آنجا که منابع در طبیعت غالبا محدود می باشد و نیاز تمدن انسانی در استفاده از منابع در نتیجه عواملی مانند توسعه اقتصادی , صنعت و افزایش جمعیت همواره رو به افزایش است . لذا هرروز فشار بیشتری برای رفع این نیازها بر منابع وارد میشود (نهرلی,۱۳۷۴). بنابراین برقراری توان مطلبوب بین قابلیت تفرجگاهی یک منبع به عنوان یکی از کارکردهای مهم منابع محیط زیست و میزان استفاده مراجعین از آنها امری بسیار مهم محسوب می گردد(مخدوم,۱۳۷۳).

                                                           فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. ۲

فصل ۱ :کلیات………………………………………………………………………………………………………… ۴

اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………… ۵

مبانی نظری…………………………………………………………………………………………………………….. ۵

تعریف اکوتوریسم و گردشگری :…………………………………………………………………………………. ۵

اصطلاحات اکوتوریسم  (طبیعت گردی)…………………………………………………………………………. ۶

ژئوتوریسم    (گردشگری وابسته به طبیعت )……………………………………………………………………… ۶

ژئو پارک………………………………………………………………………………………………………………. ۷

سایکل توریسم(دوچرخه سواری در طبیعت)……………………………………………………………………… ۷

کویر…………………………………………………………………………………………………………………….. ۸

 تالاب………………………………………………………………………………………………………………….. ۸

 پارک ملی…………………………………………………………………………………………………………….. ۸

 آثار طبیعی ملی……………………………………………………………………………………………………….. ۹

 پناهگاه حیات وحش………………………………………………………………………………………………… ۹

منطقه حفاظت شده……………………………………………………………………………………………………. ۱۰

کنوانسیون رامسر   ………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

تنوع زیستی    ……………………………………………………………………………………………………… ۱۱

اکوسیستم   ………………………………………………………………………………………………………. ۱۱

اکوتون   ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۱

انواع توریسم…………………………………………………………………………………………………………… ۱۲

ارزیابی توان اکولوژیک……………………………………………………………………………………………… ۱۲

مدل اکولوژیکی تفرج :……………………………………………………………………………………………… ۱۳

برنامه ریزی گردشگری شهری با تاکید بر توسعه پایدار…………………………………………………………. ۱۴

سابقه تحقیق:…………………………………………………………………………………………………………… ۱۵

جمع بندی نظریه های ارائه شده…………………………………………………………………………………….. ۱۷

پیشینه تاریخی توریسم و اکوتوریسم………………………………………………………………………………. ۱۹

فصل دوم……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰

روش بررسی…………………………………………………………………………………………………………… ۲۰

فصل سوم………………………………………………………………………………………………………………. ۲۲

یافته ها………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲

وضعیت اکوسیستم ایران……………………………………………………………………………………………… ۲۴

تشکیلات توریستی در ایران…………………………………………………………………………………………. ۲۵

قوانین مرتبط با توریسم………………………………………………………………………………………………. ۲۷

توسعه اکوتوریسم و اهداف آن…………………………………………………………………………………….. ۳۰

عوامل موثر بر رشد و تحول اکوتوریسم…………………………………………………………………………… ۳۲

حفاظت کنندگان و اکوتوریسم…………………………………………………………………………………….. ۳۲

سهام داران محلی و اکوتوریسم…………………………………………………………………………………….. ۳۳

صنعت گردشگری و اکوتوریسم…………………………………………………………………………………… ۳۴

شیوه فعالیت اکوتوریسم……………………………………………………………………………………………… ۳۵

امکان‌سنجى جاذبه‌هاى اکوتوريستى ايران………………………………………………………………………… ۳۶

مشکلات وموانع اکوتوریسم………………………………………………………………………………………… ۴۱

ارزیابی توان اکوتوریسم و برنامه ریزی توسعه پایدار گردشگری……………………………………………… ۴۳

دلایل انتخاب منطقه تفرجی مورد مطالعه توسط گردشگران……………………………………………………. ۴۳

پوشش جنگلی منتخب مراجعه کنندگان…………………………………………………………………………… ۴۳

نتایج حاصل از تاثیر فاکتور منابع آبی در توان تفرجی…………………………………………………………… ۴۴

فعالیت ای پیشنهادی در مناطق مستعد………………………………………………………………………………. ۴۴

ارائه برنامه راهبردي توسعه اکوتوریسم در مناطق حفاظت شده………………………………………………… ۴۵

فصل چهارم……………………………………………………………………………………………………………. ۵۰

بحث نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………………… ۵۱

بحث…………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۲

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….. ۵۳

منابع…………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۵

پیوست………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶

 چکیده

توسعه صنعت توریسم , درکنار منافع بسیاری که از نظر فرهنگی و سیاسی برای کشور دارد , از جهت اقتصادی نیز باعث گشایش و رونق می شود . نکته ی حائز اهمیت , نوع جاذبه کشورهای توریستی و میزان اهمیت این جاذبه ها برای توریست ها می باشد. کشورهایی که از جاذبه های جهان گردی طبیعی برخوردار بودند, برای اولین بار نوعی از توریسم ها را به نام اکوتوریسم پایه گذاری نمودند .

واژگان کلیدی: اکوتوریسم, اکوسیستم, تنوع گونه ایی,

 

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

اطلاعات بیشتر

فرمت

word

فهرست مطالب

دارد

فهرست اشکال

دارد