وب سایت دانشجویاران :پایان نامه،مقاله لاتین با ترجمه،پروژه دانشجویی

پایان نامه بررسی اثرات زیست محیطی پساب کارخانه کشت و صنعت بر رودخانه کارون

۲۱,۰۰۰ تومان

تعداد صفحات :82 صفحه فهرست مطالب : دارد 

فرمت : ورد (word)

 

توضیحات

بررسی اثرات زیست محیطی پساب کارخانه کشت و صنعت بر رودخانه کارون

نیشکر و آلودگی آب رودخانه کارون 

سازمان آب و برق خوزستان بر این باور است که شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با ورود آلاینده‌ها و زهاب‌های خود یکی از آلوده کنندگان اصلی رودخانه کارون هستند. شرکت توسعه نیشکر به عنوان یکی از آلاینده‌های رودخانه کارون در ستاد جرایم دادگستری خوزستان (که آلودگی این رودخانه را به صورت ویژه از سال ۸۸ دنبال می‌کند) نیز نام برده شده است.

کارون و توسعه نیشکر

چکیده

یکی از عاجل‌ترین و قابل لمس‌ترین عوامل آلاینده محیط زیست، فاضلاب‌های ناشی از عوامل صنعتی می‌باشد. کارخانجات قند یکی از صنایع آلوده کننده بوده و میزان آب مصرفی توسط این صنایع بالا است. برای جلوگیری از آلوده شدن آب و جایی که پساب به آن وارد می‌شود، بایستی شاخص‌های مورد نظر پساب را بررسی و تعیین کرد. زیرا ممکن است خاک و آب مذبور به عنوان زمین کشاورزی و آب مورد استفاده در مصارف خانگی بکار گرفته شود که هردو می‌توانند سلامتی انسان را به خطر اندازند.

بنابراین پساب ایجاد شده باید تا حد ممکن تقلیل یافته و بازیافت شود و یا قبل از تخلیه، جداسازی، خنثی و تصفیه گردد تا محیط زیست و در نتیجه انسان از صدمات ناشی از آلودگی محفوظ بمانند.

کلمات کلیدی: شاخص آلودگی، پساب، شرکت کشت و صنعت نیشکر

علل آلودگی آب رودخانه کارون

عوامل مهم آلودگی آب شامل فاضلابها و کودهای شیمیایی حاوی مواد آلوده کننده مثل فسفات‌ها و نیتراتها می‌باشد. بالا بودن بیش از حد این آلوده کننده‌ها باعث رشد و تحریک بیش از حد جانداران آبزی و جلبکها می‌شود. رشد بیش از حد انواع موجودات زنده باعث لخته شدن و تجمع می‌شود و مسیرهای دریایی را مسدود می‌کند و تمام اکسیژن محلول موجود در آب را مصرف می‌کند. افزایش بیش از این موجودات باعث کمبود اکسیژن در آب و به خطر افتادن موجودات دریایی مثل ماهی‌ها و بی‌مهره‌گان دریایی می‌شود. این آلودگی هم چنین باعث لجنها و دیگر جامدات معلق می‌شود. رسوبات و مواد آلی نیز از دیگر منابع آلوده کننده دریاچه‌ها رودخانه‌ها و دیگر منابع آبی هستند. وقتی این رسوبات وارد آب می‌شود تنفس ماهی‌ها را دچار مشکل می‌سازد و آبها را کم عمق می‌سازد. آلودگی مواد آلی در مسیرهای آبی از طریق فاضلابها ایجاد می‌شود. وقتی باکتریها و تک سلولی‌ها در آب توسط مواد آلی تجزیه می‌شوند تمام اکسیژن محلول در آب را تجزیه می‌کنند. در این شرایط بیشتر ماهیها و آبزیانی که در آبهای کم عمق زندگی می‌کنند نمی‌توانند زنده بمانند و به حیات ادامه دهند. این موجودات آبزی برای زنده ماندن به میزان اکسیژن بیش از ۵ PPM نیاز دارند. زمانی که این اتفاق بیفتد زنجیره‌غذایی موجودات آبزی دچار مشکل می‌شود

آلودگی رودخانه‌ها و آبراهها توسط آلوده کننده‌های شیمیایی یکی از معضلات محیط‌زیستی قرن بیستم است. مواد شیمیایی آلوده حمل شده توسط آب وقتی وارد مسیرهای آبی می‌شود باعث افزایش تخریب و نابودی می‌شود. پاتوژنها (نوعی ویروس) یکی از مواد آلوده شیمیایی شناخته شده‌ای است که بسیار خطرناک است. این مواد عاملبیمار های مختلفی مثل حصبه و اسهال خونی و ناراحتی‌های تنفسی و امراض پوستی می‌شود. پاتوژن‌ها شامل باکترهای، ویروسها و تک سلولی‌ها هستند. آلودگی‌های اینچنینی به میزان بالا باعث حالت‌های تهوع نیز می‌شود

                                                       فهرست مطالب

   چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………۲

 

فصل اول : کلیات

۱-۱- استان خوزستان……………………………………………………………………………………………………………….۵

۱-۱-۱- تاریخ وفرهنگ……………………………………………………………………………………………………….۵

۱-۱-۲- جغرافیای طبیعی استان خوزستان………………………………………………………………………………۶

۱-۱-۳- دشت های استان خوزستان………………………………………………………………………………………۷   

۱-۱-۴- رودخانه های استان خوزستان…………………………………………………………………………………..۸

۱-۲- نیشکر…………………………………………………………………………………………………………………………….۸

۱-۲-۱- شرکت کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر………………………………………………………………………۹

۱-۳- آلودگی آب…………………………………………………………………………………………………………………..۱۰

۱-۳-۱- تاریخچه آلودگی آب…………………………………………………………………………………………….۱۰

۱-۳-۲- پارامترهاي مشخص کننده آب سالم………………………………………………………………………..۱۲

۱-۳-۴- طبقه‌بندی آلودگی آب……………………………………………………………………………………………۱۳

۱-۳-۵- رابطه تامين انرژي و غذا و آلودگي آب……………………………………………………………………۱۵

۱-۳-۶- کیفیت آب……………………………………………………………………………………………………………۱۶

۱-۳-۷- علل آلودگی آب……………………………………………………………………………………………………۱۷

۱-۴- وضعیت رود کارون……………………………………………………………………………………………………….۱۸

۱-۵- کیفیت آب رودخانه کارون……………………………………………………………………………………………..۱۹

۱-۶- پتانسیل های منحصر به فرد کارون…………………………………………………………………………………..۱۹

۱-۷- تعریف فاضلاب…………………………………………………………………………………………………………….۲۱

۱-۷-۱- انواع فاضلابها………………………………………………………………………………………………………۲۱

۱-۷-۱-۱- فاضلابهای شهری…………………………………………………………………………………………۲۱

۱-۷-۱-۲- فاضلابهای صنعتی………………………………………………………………………………………..۲۲

۱-۷-۱-۳- فاضلابهای کشاورزی……………………………………………………………………………………۲۳

۱-۷-۱-۴- فاضلابهای سطحی……………………………………………………………………………………….۲۳

۱-۷-۲- آزمایش فاضلاب…………………………………………………………………………………………………..۲۴

۱-۷-۳- مهمترین روشهای تعیین درجه آلودگی فاضلاب عبارتند از…………………………………………۲۴

۱-۷-۴- مراحل تصفیه فاضلاب…………………………………………………………………………………………..۲۶

۱-۷-۵- میزان مواد آلی در فاضلابها…………………………………………………………………………………….۳۳

۱-۷-۶- اکسیژن مورد نیاز جهت اکسیداسیون یک فاضلاب……………………………………………………۳۴

۱-۷-۷- درجه بندی فاضلابها……………………………………………………………………………………………..۳۴

۱-۷-۸- تخلیه بی رویه فاضلابهای صنعتی در آبهای سطحی…………………………………………………..۳۴

۱-۷-۹- مواد شیمیایی، ایجاد کننده اصلی فاضلاب صنعتی……………………………………………………..۳۵

۱-۷-۱۰- تاریخچه تصفیه فاضلاب در جهان………………………………………………………………………..۳۶

۱-۷-۱۱- تاريخچه تصفيه فاضلاب درايران…………………………………………………………………………..۳۶

۱-۸- BOD چیست ؟…………………………………………………………………………………………………………….۳۶

۱-۹- COD چیست ؟…………………………………………………………………………………………………………….۳۷

 

فصل دوم : مواد و روش‌ها

۲-۱- روش شناسایی تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۳۹

 

فصل سوم : یافته‌ها

۳-۱- نیشکر و آلودگی آب………………………………………………………………………………………………………۴۱

۳-۱-۱- نیشکر در خوزستان و آلودگی کارون………………………………………………………………………۴۱

۳-۱-۲- پس‌آب و آلودگی………………………………………………………………………………………………….۴۱

۳-۱-۳- خوزستان محلی نامناسب……………………………………………………………………………………….۴۱

۳-۱-۴- حرف‌های ضد و نقیض…………………………………………………………………………………………۴۲

۳-۱-۵- مدیریت پس‌آب……………………………………………………………………………………………………۴۲

۳-۱-۶- علل…………………………………………………………………………………………………………………….۴۳

۳-۱-۷- کشت و صنعت کارون از عوامل آلودگي کارون………………………………………………………..۴۳

۳-۲- مروري بر وضع موجود تخليه پسابهاي كشاورزي و شهري به رودخانه كارون و ارائه راهكارههاي مديريتي…………………………..۴۵

۳-۳- مدلسازي مديريت كيفيت آب با نگرشي بر كيفيت و آلودگي رودخانه هاي كارون و دز………….۴۶

۳-۴- ارزيابي كيفي آب رودخانه كارون از لحاظ كشاورزي در بازه اهواز- خرمشهر……………………….۴۶

۳-۵- بررسي تاثير پساب تصفيه خانه هاي آب شماره ۱ و ۲ اهواز بركيفيت آب رودخانه كارون ( در محدوده شهر اهواز………………………۴۷

۳-۶- تشکيل شوراي حفاظت کارون از آلودگي………………………………………………………………………….۴۸

۳-۷- تصفیه پیشرفته فاضلاب (حذف فسفر)……………………………………………………………………………..۴۹

۳-۷-۱- منابع ورود فسفر به فاضلاب………………………………………………………………………………….۴۹

۳-۷-۲- استراتژی انتخاب سیستم مناسب در حذف فسفات……………………………………………………۴۹

۳-۷-۲-۱- توصیف استراتژی………………………………………………………………………………………..۴۹

۳-۷-۲-۲- مهمترین فاکتورها در انتخاب سیستم مناسب حذف………………………………………….۴۹

۳-۷-۲-۳- داده‌های مربوط به پایش و اطلاعات مورد نیاز…………………………………………………۴۹

۳-۷-۲-۴- راهکارهای قابل اجرا در حذف فسفر……………………………………………………………..۵۲

۳-۸- روشهای بیولوژیکی حذف فسفر……………………………………………………………………………………..۵۸

۳-۸-۱- مکانیزم حذف بیولوژیکی فسفر………………………………………………………………………………۵۸

۳-۸-۲- روشهای بیولوژیکی حذف فسفر…………………………………………………………………………….۵۹

۳-۹- حذف فسفات از فاضلاب……………………………………………………………………………………………….۶۲

۳-۹-۱- اثر عمده فسفر موجود در فاضلابها در محیط زیست چیست؟…………………………………….۶۲

۳-۹-۲- راه‌های پیشگیری از اتریفیکاسیون……………………………………………………………………………۶۳

 

فصل چهارم : بحث، نتیجه‌گیری، پیشنهادات

۴-۱- بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………….۶۷

۴-۲- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………….۶۷

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۰

 

 

 

 

0/5 (0 Reviews)
5/5 (1 Review)
0/5 (0 Reviews)