وب سایت دانشجویاران :پایان نامه،مقاله لاتین با ترجمه،پروژه دانشجویی

مقاله تغذیه افراد دیابتی

رایگان

توضیحات

تغذیه افراد دیابتی 

تغذیه درمانی جزء اصلی برنامه ی کنترل دیابت نوع ۱ و ۲ می باشد. این برنامه شامل مصرف متعادل غذا همراه با دریافت انسولین بیرونی یا درونی و فعالیت بدنی است، که نتیجۀ عمل به آن کنترل قندخون خواهد بود.

توصیه های تغذیه ای انجمن دیابت آمریکا، اهمیت به صورت فردی در آوردن مراقبت تغذیه ای برای افراد دیابتی را مورد تاکید قرار داده است. راهنمایی های قبلی این انجمن تغییر یافته است، به طوریکه دیگر برای دریافت درشت مغذی ها براساس ارزیابی تغذیه ای، اصلاح عادات معمول غذایی، اهداف درمانی و پایش نتایج مطلوب حاصل از برنامه ی کنترل فرد دیابتی باشد. چون رژیم انسولینی یکسانی برای هر فرد وجود ندارد، بنابراین مقدار درشت مغذی های توصیه شده برای هر فرد دیابتی نیز یکسان نیست.

مداخلات تغذیه ای، از قبیل تجویز رژیم غذایی و وسایل آموزشی، باید براساس ارزیابی کلی رژیم نویس از دریافت معمول و وضعیت تغذیه ای هر فرد باشد. آن چه مهم تلقی می شود، خواسته و توان بیمار دیابتی در مصرف غذا است. برای اطمینان از انجام تغذیه درمانی لازم است مسئول مراقبت های اولیه، موانع موجود در این زمینه را شناسایی و برطرف سازد.

تیم حرفه ای مراقبت بهداشتی باید برای کاهش موانع و حمایت از انجام تغذیه درمانی تلاش نماید. موانع احتمالی برای عرضه ی تغذیه درمانی برای بیماران دیابتی شامل، عدم توان بیمار در بازپرداخت هزینه ها، عدم ارجاع بیمار توسط پزشک، عدم دسترسی به رژیم شناس مجرب، عدم باور به تغذیه درمانی، بی علاقه بودن بیمار، نداشتن وقت کافی توسط بیمار، عدم حمایت کافی توسط تیم مراقبت بهداشتی و خانوادۀ بیمار، مشکل ایاب و ذهاب بیمار و سایر منابع حمایتی می باشد. در بیشتر موارد، زمانی که تشریک مساعی اعضاء تیم مراقبت بهداشتی استانداردهای خود را برای بهبود کنترل قندخون و کاهش عوارض دیابت تعریف کرده اند، بر این موانع چیره خواهند شد.

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)