وب سایت دانشجویاران :پایان نامه،مقاله لاتین با ترجمه،پروژه دانشجویی

پایان نامه رایانش ابری cloud computing (پردازش ابری یا محاسبات ابری)

۲۳,۰۰۰ تومان

تعداد صفحات  :90 صفحه   فهرست مطالب :  دارد منابع ، صفحه بندی ، پاورقی و  فهرست اشکال  و اندازه فونت 14 می باشد

توضیحات

پایان نامه رایانش ابری ( پردازش ابری , محاسبات ابری )

پایان نامه رایانش ابری بافرمت ورد

پایان نامه رایانش ابری doc

پروژه محاسبات ابری word

دانلود پروژه رایانش ابری

پایان نامه cloud computing

تعداد صفحات پایان نامه رایانش ابری  :۹۰ صفحه

فرمت  : word( ورد )

 فهرست مطالب  :  دارد

منابع ، صفحه بندی ، پاورقی و  فهرست اشکال  و اندازه فونت ۱۴ می باشد

رایانش ابری با عناوینی مانند پردازش ابری  و محاسبات ابری نیز  نام برده می شود.

رایانش ابری (به انگلیسی: Cloud Computing) مدل رایانشی بر پایهٔ شبکه‌های رایانه‌ای مانند اینترنت است که الگویی تازه برای عرضه، مصرف و تحویل خدمات رایانشی (شامل زیرساخت، نرم‌افزار، بستر، و سایر منابع رایانشی) با به‌کارگیری شبکه ارائه می‌کند. «رایانش ابری» از ترکیب دو کلمه رایانش و ابر ایجاد شده‌است. ابر در اینجا استعاره از شبکه یا شبکه‌ای از شبکه‌های وسیع مانند اینترنت است که کاربر معمولی از پشت صحنه و آنچه در پی آن اتفاق می‌افتد اطلاع دقیقی ندارد (مانند داخل ابر) در نمودارهای شبکه‌های رایانه‌ای نیز از شکل ابر برای نشان دادن شبکهٔ اینترنت استفاده می‌شود.

رایانش ابری با عناوینی مانند پردازش ابری  و محاسبات ابری نیز  نام برده می شود.

فهرست مطالب  پایان نامه cloud computing

شرح مسأله    ……………………………………………………………………………………………………………………..     ۱

اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………..  ۱

فصل۱   مبانی و مفاهیم و تاریخچه  ……………………………………………………………………………………………….۲

۱-۱٫٫ مقدمه    ……………………………………………………………………………………………………………………..  ۴

۱-۲… مفهوم کلمه رایانش ابری   ………………………………………………………………………………………………   ۵

۱-۳ رایانش ابری …………………………………………………………………………………………………………………..  ۵

۱-۴ تعریف رایانش ابری……………………………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۵ تاریخچه ……………………………………………………………………………………………………………………… ۸

فصل۲   رایانش ابری ،ویژگیها ، مزایا و نقاط ضعف   ……………………………………………………………………….  ۹

۲-۱ مقدمه    …………………………………………………………………………………………………………………   ۱۰

۲-۲ مقایسه با مدل‌های دیگر رایانش     ……………………………………………………………………………….    ۱۰

۲-۲-۱ تفاوت رایانش ابری با رایانش مشبک    ……………………………………………………………………….     ۱۱

۲-۳ سرویس محاسبات ابری چیست؟     ………………………………………………………………………………….  ۱۴

۲-۴ تصویر مفهومی رایانش ابری ………………………………………………………………………………………………. ۱۶

۲-۵ بارش اطلاعات حاصل از رایانش ابری بر سر همه مردم  ……………………………………………………..          ۱۸

۲-۶ رایانش ابری= نرم افزارهای تحت وب ‎به همین راحتی………………………………………………………………! ۱۹

۲-۷ مزایا و نقاط قوت رایانش ابری      ………………………………………………………………………………    ۲۰

۲-۷-۱ هزینه های کامپیوتری کم تر       ………………………………………………………………………………  ۲۰

۲-۷-۲ کارآیی توسعه یافته     ……………………………………………………………………………………………     ۲۱

۲-۷-۳ هزینه های نرم افزاری کم تر       ………………………………………………………………..  ۲۱

۲-۷-۴ ارتقای نرم افزاری سریع و دائم     ……………………………………………………………….. ۲۱

۲-۷-۵ سازگاری بیشتر فرمت اسناد       ………………………………………………………………..    ۲۲

۲-۷-۶ ظرفیت نامحدود ذخیره سازی    ………………………………………………………………..    ۲۲

۲-۷-۷ قابلیت اطمینان بیشتر به داده       ………………………………………………………………………….    ۲۳

۲-۷-۸ دسترسی جهانی به اسناد  ……………………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۷-۹ در اختیار داشتن آخرین و جدیدترین نسخه ……………………………………………………………….. ۲۴

۲-۷-۱۰ همکاری گروهی ساده تر     ………………………………………………………………………….      ۲۴

۲-۷-۱۱ مستقل از سخت افزار    …………………………………………………………………………………..  ۲۴

۲-۸ ویژگیهای کلیدی   …………………………………………………………………………………………………..  ۲۵

۲-۹ مزایای اصلی رایانش ابری عبارتند از:  ……………………………………………………………………………..۲۶

۲-۱۰ نقاط ضعف رایانش ابری    …………………………………………………………………………………………۲۸

۲-۱۰-۱ با اتصال های اینترنتی کم سرعت کار نمی کند   ………………………………………………………………..  ۲۸

۲-۱۰-۲ می تواند کند باشد        ………………………………………………………………………………………… ۲۹

۲-۱۰-۳ نیاز به اتصال دائمی به اینترنت دارد    ………………………………………………………………..      ۲۹

۲-۱۰-۴ ویژگیها ممکن است محدود باشند        ………………………………………………………………..    ۳۰

۲-۱۰-۵ داده های ذخیره شده ممکن است از امنیت کافی برخوردار نباشند.  ……………………………….. ۳۰

۲-۱۱ چه کسانی می توانند از مزایای رایانش ابری بهره مند شوند؟  ………………………………………………………………..  ۳۱

۲-۱۱-۱ چه کسانی باید از رایانش ابری استفاده کنند؟      ………………………………………………………………..  ۳۱

۲-۱۱-۲ کاربرانی با نیازهای روزافزون   ………………………………………………………………..   ۳۲

۲-۱۲ چه کسانی نباید از رایانش ابری استفاده کنند؟      ………………………………………………………………..     ۳۳

۲-۱۳ اقتصاد رایانش ابری        ………………………………………………………………..    ۳۴

۲-۱۴ معماری نمونه رایانش ابری………………………………………………………………..  ۳۵

۲-۱۵ برنامه‌های کاربردی         ………………………………………………………………..   ۳۶

۲-۱۶ بستر      ………………………………………………………………..   ۳۷

۲-۱۷ زیرساخت ………………………………………………………………..۳۷

۲-۱۸ سرور    ……………………………………………………………….. ۳۸

۲-۱۹ مدل‌های پیاده‌سازی   ………………………………………………………………..         ۳۸

۲-۱۹-۱ ابر عمومی   ………………………………………………………………..      ۳۸

۲-۱۹-۲ ابر گروهی  ………………………………………………………………..    ۳۹

۲-۱۹-۳ ابر آمیخته       ………………………………………………………………..  ۳۹

۲-۱۹-۴ ابر خصوصی  ………………………………………………………………..   ۴۰

۲-۱۹-۵ رسانه دخیره‌سازی ابری  ………………………………………………………………..۴۰

۲-۱۹-۶ میان ابر ………………………………………………………………..۴۱

۲-۲۰ چالش‌ها ………………………………………………………………..  ۴۲

۲-۲۰-۱ آسیب پذیری در برابر رکود اقتصادی   ………………………………………………………………..    ۴۲

۲-۲۰-۲ شکل جدید نرم‌افزارها   ……………………………………………………………….. ۴۲

۲-۲۰-۳ پذیرش ………………………………………………………………..۴۲

۲-۲۰-۴ کنترل   ………………………………………………………………..۴۳

۲-۲۰-۵ هزینه‌های پهنای باند    ………………………………………………………………..   ۴۳

۲-۲۰-۶ محبوس شدن توسط ارائه دهندگان و استانداردها ………………………………………………………………..  ۴۴

۲-۲۰-۷ شفافیت دسترسی        ………………………………………………………………..   ۴۵

۲-۲۰-۸ قابلیت اطمینان ………………………………………………………………..  ۴۵

۲-۲۰-۹ حفظ حریم خصوصی   ……………………………………………………………….. ۴۶

۲-۲۰-۱۰ امنیت……………………………………………………………….. ۴۶

۲-۲۰-۱۱ میزان در دسترس بودن و کارایی  ………………………………………………………………..       ۴۶

۲-۲۱ انتقاد از واژه     ………………………………………………………………..     ۴۷

فصل۳ شرکت های فعال در ایران و جهان ……………………………………………………………….. ۴۸

۳-۱ مقدمه       ………………………………………………………………..  ۴۹

۳-۲ مثالی از رایانش ابری         ………………………………………………………………..   ۴۹

۳-۳ سرورهای محلی شرکتها     ………………………………………………………………..  ۵۰

۳-۴ سرویس دهی شرکت ها از طریق رایانش ابری      ………………………………………………………………..      ۵۱

۳-۵ شرکتهای فعال در رایانش ابری     ………………………………………………………………..     ۵۲

۳-۶ Google Docs          ۵۳

۳-۷ مایکروسافت و محاسبات ابری     ………………………………………………………………..     ۵۵

۳-۸ خانواده محاسبات ابری مایکروسافت………………………………………………………………..  ۵۵

۳-۹ چاپ ابری گوگل چیست ؟  ……………………………………………………………….. ۵۶

۳-۱۰ چگونه پرینتر خود را در اینترنت به اشتراک بگذارم ؟……………………………………………………………….. ۵۷

۳-۱۱ دوستان من چگونه می توانند از چاپگر من استفاده کنند ؟  ………………………………………………………………..   ۵۹

۳-۱۲ رایانش ابری در ایران     ………………………………………………………………..    ۶۰

۳-۱۳ بررسي وضعیت رایانش ابری در جهان    ………………………………………………………………..    ۶۱

۳-۱۴ بررسی وضعیت رایانش ابری در ایران     ………………………………………………………………..      ۶۷

فصل۴   امنیت در رایانش ابری   ………………………………………………………………..  ۷۰

۴-۱ مفهوم امنیت      ………………………………………………………………..      ۷۱

۴-۲ مسائل امنیتی مرتبط با محاسبات ابری ………………………………………………………………..۷۱

۴-۳ کنترل های امنیتی در محاسبات ابری……………………………………………………………….. ۷۲

۴-۴ کنترل های بازدارنده        ………………………………………………………………..    ۷۲

۴-۴-۱ کنترل های پیش گیرنده  ……………………………………………………………….. ۷۳

۴-۵ کنترل های تصحیح کننده ………………………………………………………………..   ۷۳

۴-۶ کنترل شناسایی کننده      ………………………………………………………………..     ۷۳

۴-۷ ابعاد امنیت ابری     ………………………………………………………………..  ۷۳

۴-۸ مسائل امنیتی و خصوصی سازی    ………………………………………………………………..     ۷۴

۴-۹ توافق ها    …………………………………………………………………………………………. ۷۵

۴-۱۰ مسائل حقوقی و قراردادی  ……………………………………………………………………………………. ۷۶

۴-۱۱ پرونده های عمومی       …………………………………………………………………………………….     ۷۶

۴-۱۲ خطرناک ترین تهدیدهای امنیتی     ……………………………………………………………………………………. ۷۷

۴-۱۳ ۱-۱اولین تهدید: سرقت اطلاعات    …………………………………………………………………………………….۷۷

۴-۱۴ ۱-۲  دومین تهدید: از دست دادن اطلاعات  …………………………………………………………………………………….۷۸

۴-۱۵ سومین تهدید: دزدی اکانت و یا ترافیک سرویس    …………………………………………………………………………………….  ۸۰

۴-۱۵-۱ پنجمین تهدید: حملات Denial of Service            ۸۱

۴-۱۵-۲ ششمین تهدید: همکار خیانتکار ……………………………………………………………………………………. ۸۲

۴-۱۵-۳ تهدید هفتم: سوء استفاده از سرویس  …………………………………………………………………………………….۸۳

۴-۱۵-۴ هشتمین تهدید: کم بودن درجه دیجیتالی شدن    …………………………………………………………………………………….   ۸۴

۴-۱۵-۵ نهمین تهدید: آسیب پذیری فناوری های به اشتراک گذاشته شده   …………………………………………………………………………………….  ۸۵

۴-۱۵-۶ پیشنهادات     …………………………………………………………………………………….    ۸۷

فصل۵   نتیجه گیری    …………………………………………………………………………………….    ۸۸

نتیجه گیری نهایی     …………………………………………………………………………………….      ۸۹

مراجع …………………………………………………………………………………….  ۹۰

 

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)
5/5 (1 Review)