وب سایت دانشجویاران :پایان نامه،مقاله لاتین با ترجمه،پروژه دانشجویی

پایان نامه آلودگی نفتی اثرات زیستی و فیزیکی آن و استفاده از جاذب‌ها به عنوان یک راهکار مدیریتی

۳۱,۰۰۰ تومان

تعداد صفحات : 100 صفحه  فهرست مطالب : دارد  فهرست اشکال : دارد   فرمت : ورد

 

 

توضیحات

در این پایان نامه به بررسی آلودگی های نفتی ، تاثیر آلودگی نفتی بر اکوسیستم دریاها ، تاثیر آلودگی های نفتی بر جانداران دریایی و اثرات بیولوژیکی آلودگی نفتی بر محیط زیست دریائی و جاندارن پرداخته و راهکارهای برای مقابله با این آلودگی ها ارائه می گردد.                                   

چکیده

تجهیزات پالایشگاهی در سواحل دریا، سکوهای نفتی داخل آب، عملیات تانکرها، تصادف نفت کش ها و اضافه شدن آبها و رود خانه های کثیف به دریا از مهمترین عوامل پخش آلودگیهای نفتی در دریا می باشد. اثرات نامطلوب زیست محیطی، مرگ جانداران دریایی، نامناسب شدن غذاهای دریایی برای مصرف انسانی، کاهش قدرت پرواز پرندگان دریایی به دلیل آغشته شدن پرها به مواد نفتی واثرات منفی دیگر از پیامد های انتشار و پخش انواع ترکیبات سبک و سنگین نفت خام در سطح دریا است. معمولا هزینه جمع آوری آلودگیها که به عوامل مختلفی همچون نوع هیدروکربن های نفتی، مقدار و شدت آلودگی، مختصات و مشخصات جغرافیایی، اقتصادی، فیزیکی و بیولوژیکی محل حادثه، شرایط هوا و دریا، زمان حادثه، راندمان و نوع روش جمع آوری بستگی دارد؛ رقم هنگفتی خواهد شد. اگرچه پیشگیری وجلوگیری از انتشار و نشت آلودگی، همواره بهترین راهکار بوده است؛ اما واکنش سریع و مناسب در هنگام وقوع حادثه، مستلزم داشتن آگاهی و دانش کافی در مورد روشهای مختلف جمع آوری آلودگیها است. تبخیر ترکیبات نفتی، استفاده از تکنیک خلاء، جذب و جداسازی از سطح آب توسط انواع مختلفی از جاذب ها به خصوص جاذب های تهیه شده با استفاده از فناوری نانو، استفاده از عوامل بیولوژیکی و میکروارگانیسم ها برای تجزیه هیدروکربن ها، بکارگیری تکنولوژی لیزر، جداسازی فیزیکی به کمک کف گیر و تبدیل آلودگیهای نفتی به ترکیبات دیگر با روشهایی چون فتو اکسیداسیون از مهمترین روشهای جمع آوری, حذف و پاکسازی آلودگیهای نفتی از دریا به شمار می رود که در این مقاله بدان پرداخته شده است.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                               صفحه

چکیده                                                                                                      ۱

مقدمه                                                                                                       ۲

فصل اول : کلیات پژوهش

۱-۱- آلودگی نفتی                                                                                        ۵

۱-۱-۱- آلودگی نفت در آب وخاک                                                                   ۶

۱-۱-۲- تاریخچه ی استخراج نفت در ایران و جهان                                                 ۶

۱-۲- استخراج نفت                                                                                      ۱۳

۱-۲-۱- روش های استخراج نفت                                                                     ۱۵

۱-۲-۲- انتشار نفت                                                                                      ۱۸

۱-۲-۳- مشخصه و ویژگی انتشار نفت                                                                ۱۹

۱-۲-۴- سرنوشت نفت در محیط های دریایی                                                       ۲۰

۱-۲-۵- آلودگی نفتی و نفتکش ها                                                                     ۲۲

۱-۳- پیامدهای بیولوژیکی انتشار نفت و تأثیرات آن بر محیط زنده                                 ۲۴

۱-۳-۱- اثرات بیولوژیکی انتشار نفت                                                                  ۲۴

۱-۴- تاثير آلودگي نفتي در دريا                                                                        ۲۵

۱-۴-۱- تاثير مواد نفتي بر جانوران دريايي                                                            ۲۷

۱-۴-۲- اثرات منفي لكه هاي نفتي بر جنگلهاي حرا                                                 ۲۸

۱-۴-۳- تبعات تاثير لكه‌هاي نفتي بر ذخيره مولدين ميگو                                          ۲۸

۱-۴-۴- تاثير آلودگي نفتي بر مجتمع هاي آبزي پروري                                             ۲۹

۱-۴-۵- اثرات بیولوژیکی آلودگی نفتی بر محیط زیست دریائی                                   ۳۰

۱-۴-۶- اثرات اکولوژیکی آلودگی نفتی                                                               ۳۱

۱-۴-۷- اثرات نشت نفت بر اکوسیستم دریایی                                                      ۳۲

۱-۵- آثار زیانبار نشت نفت بر انسان                                                                 ۳۳

۱-۶- کنوانسیون بین المللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی             ۳۸

۱-۷- اهميت پياده سازي اصل ۴۴ در تحقق چشم انداز صنعت نفت                                     ۴۰

۱-۸- پروتكل‌ راجع‌ به‌ آلودگي‌ و استخراج‌ از فلات‌ قاره‌‌كويت‌ ـ ۱۹۸۹(۱۳۶۸ ه . ش‌)                ۴۲

۱-۸-۱- قانون‌ اجازه‌ الحاقِ به‌ پروتكل‌ راجع‌ به‌ آلودگي‌ دريايي‌ ناشي‌ از اكتشاف‌ و                                ۴۳

۱-۸-۲- پروتكل‌ راجع‌ به‌ آلودگي‌ دريايي‌ ناشي‌  از اكتشاف‌ و استخراج‌ از فلات‌ قاره‌                 ۴۳

 

فصل دوم : مواد و روش ها

۲-۱ روش شناسایی تحقیق                                                                                   ۵۶

۲-۲ ابزار گردآوری اطلاعات                                                                                 ۵۶

فصل سوم : یافته ها

۳-۱- تجهیزات مبارزه با آلودگی آب ناشی از نفت                                                             ۵۸

۳-۲- راهکارهای مقابله با آلودگی نفتی در بنادر                                                                ۶۰

۳-۲-۱- مقدمه                                                                                                       ۶۰

۳-۲-۲- منابع آلاینده آب دریا                                                                                     ۶۱

۳-۲-۳- راهکارهای مقابله با آلودگی                                                                             ۶۱

۳-۲-۴- اهداف طرح مقابله با آلودگی نفتی                                                                     ۶۲

۳-۲-۵- فرایند تغییر و تحول آلودگی نفتی در دریا                                                            ۶۳

۳-۲-۶- روش‌های مقابله با آلودگی‌های نفتی                                                                   ۶۴

۳-۲-۶-۱-  بازیافت مواد نفتی به طریقة مکانیکی                                                              ۶۵

۳-۲-۶-۲- رهاسازی تکه‌های نفتی تا زمان رسیدن به ساحل                                                 ۶۶

۳-۲-۶-۳- رها سازی لکه‌های نفتی تا بطور طبیعی از بین برود                                              ۶۶

۳-۲-۷- روش استفاده از مواد شیمیایی dispersants                                                        ۶۶

عنوان                                                                               صفحه

۳-۲-۷-۱- مزایای استفاده از dispersant جهت مقابله با آلودگی نفتی                                   ۶۷

۳-۲-۷-۲- معایب استفاده از dispersant جهت مقابله با آلودگی نفتی                                   ۶۸

۳-۳- جاذب ها                                                                                                      ۶۸

۳-۳-۱- دسته‌بندی انواع مواد جاذب                                                                             ۶۹

۳-۳-۲- روش‌های استفاده از مواد جاذب                                                                       ۷۴

۳-۳-۳- نگهداری مواد جاذب                                                                                     ۷۶

۳-۴- تکنولوژی زیستی در تصفیه لجن ( رسوبات ) مواد نفتی ومدیریت انتشار و آلودگی نفت      ۷۷

۳-۴-۱- مدیریت پاکسازی آلودگی نفتی                                                                    ۷۸

۳-۴-۲- ایران بیشترین تولیدکننده آلودگی میکروبی در دریای خزر                                     ۷۹

۳-۴-۳- چاههای نفتی علت عمده آلودگی خلیج فارس                                                  ۷۹

فصل چهارم : بحث ، نتیجه گیری، پیشنهادات

۴-۱- بحث و نتیجه گیری                                                                                        ۸۸

۴-۱-۱- اقدامات مبارزه ای ( برخوردی ) با انتشار نفت                                                   ۸۹

۴-۲- پیشنهادات                                                                                                   ۹۱

منابع                                                                                                            ۹۴

تاثیر آلودگی نفتی بر محیط زیست خلیج فارس

کلمات کلیدی:  آلودگیهای نفتی، دریا، اثرات زیست محیطی، جمع آوری، جاذب ها و…

مقدمه

صنعت نفت و گاز يكي از بزرگترين صنايع در كشور ايران مي باشد و بخش حياتي اقتصاد ملي به شمار مي رود. اين صنعت خطرات محيطي بالقوه در زيستگاه هاي مجاور يا نزديك به آنها را افزايش مي دهد. آن قسمت از نفت رها شده به دريا كه به ساحل مي رسد شامل هيدروكربن هاي سنگين است كه در اندازه هاي مختلف در سطح ساحل قرار مي گيرند . از طرفي چنانچه لكه هاي نفتي به ساحل برسند به وسيله امواج روي ساحل گسترده شده و به لايه هاي زيرين نفوذ مي كنند. همچنين بهره برداري از منابع نفت و گاز، احتمال آزاد شدن مقادير فزاينده اي گاز و در نتيجه تاثير آن بر اكوسيستم دريا را در پي خواهد داشت .نفت خام با بيش از ۳۴۰ فراورده يكي از اصلي ترين منابع انرژي و نيروي محركه اقتصادي جهاني است . آلودگي هاي نفتي تقريباً يك پيامد اجتناب پذير از افزايش سريع جمعيت و مصرف انرژي است كه بر پايه تكنولوژي نفت قرار دارد.

موادي كه در نتيجه فعاليت اين نوع صنايع به آب هاي دريا سرازير مي شوند، به طور مستقيم به حيات اين مناطق دريايي حمله مي كنند و آنها را از بين مي برند .مواد نفتي هنگاميكه وارد دريا مي شوند براحتي تجزيه نمي شوند و مدت زمان بسيار طولاني باقي مي مانند.روشهاي متعددي براي حذف آلودگي هاي نفتي در محيط زيست ارايه شده كه مهمترين آنها عبارتند از:

  1. جمع آوري دستي آلودگي هاي نفتي از سطح آب
  2. محصور كردن آلودگي هاي نفتي به وسيله وسايل فيزيكي
  3. استفاده از موادي مانند پر و كاه كه ذرات نفت را جذب مي كند
  4. آتش زدن
  5. استفاده از حلالهاي دو قطبي
  6. پاكسازي زيستي يا تجزيه زيستي و يا Bioremediation

نشت نفت در دريا از كشتي ها، چاههاي نفت، تاسيسات ساحلي و … خسارات زيست محيطي واقتصادي فراواني به دنبال دارد. نتايج مطالعات درمورد سرنوشت آلودگي نفتي درياها و روند خود پالايي دريا نشان مي دهد موادسبك نفتي تبخير شده و مواد آروماتيك تاحدي به صورت محلول در مي آيند و تركيبات سنگين به صورت گلوله هاي نفتي (Tarball) به ساحل آمده يا در بستر دريا ته نشين مي گردد وساير تركيبات بصورت ذرات معلق در آب دريا مخلوط ميشوند. به اين ترتيب سميت نفت يا گذشت زمان و تغييرات فيزيكي و شيميايي اعمال شده بر آن كاهش مي يابد. مقدار كمي از اين تركيبات به وسيله باكتريها و ساير موجودات شكسته مي شود (Biodegredation) وجود دارد.

آلودگی نفتی و نفتکش ها

آلودگي نفتي در درياها و جوامع گياهي و جانوري و اكوسيستم درياها اثرات مخربي را مي گذراند و در اين ميان بيشترين آسيب به ماهيان درياهاي آلوده به نفت وارد آمده كه بر اقتصاد آسيب ميرساند. عوامل بسياري در ميزان خسارات ناشي از نفت وجود دارد ازجمله آنها مقدار مواد نفتي، و شرايط آب وهوايي، كدورت، و فصل مي باشد. با توجه به اهميت حفظ اكوسيستم هاي آبي كشور و سلامت پروتئين دريايي و اقتصاد لازم است در كاهش آلودگي درياها خصوصا آلودگي نفتي كوشا باشيم. براي واكنش در برابر لكه نفتي سه قسمت كلي محدود كردن، پاكسازي و برداشت لكه نفتي وجود دارد كه با بكار بردن اين سه راه حل گام بزرگي در پاك سازي درياهاي آلوده به نفت برداشته مي شود..

تاثیر الودگی نفتی بر محیط زیست

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)