بررسی سلامت طیور در کشتارگاه های طیور( مطالعه موردی کشتارگاه طیور زرین مرغ اهواز)

توضیحات

سلامت طیور در کشتارگاه های طیور

چکیده

در این پایان نامه به بررسی مسائل(سلامت طیور در کشتارگاه های طیور) کشتارگاه های طیور( زرین مرغ) پرداخته و اقدامات بهداشتي،‌ كنترلي و نظارتي كه در كشتارگاه ها توسط مسئولين بهداشتي انجام ميشود اماده سازی گوشت مرغ تا ارسال به بازار عرضه پرداخته می شود .

اقدامات بهداشتي،‌ كنترلي و نظارتي كه در كشتارگاه­ های طیور توسط مسئولين بهداشتي انجام مي­شود:‌

در كشتارگاه­هاي طيور بازرسي و نظارت بهداشتي توسط دكتر دامپزشك و مسئول بهداشتي كشتار­گاه ­ها كه در حقيقت نمايندگان سازمان دامپزشكي مي­باشند و بعد از مديريت كشتارگاه دومين مقام مسئول در كشتارگاه هستند انجام مي­شود كه زمان ورود مرغ زنده تا خروج مرغ بسته­ بندي شده بر تمامي موارد و مراحل زير كه سبب تامين بهداشت و سلامت مرغ استحصالي ( كشتار شده) مي­گردد امر نظارت را انجام مي­دهند.

فهرست مطالب

مقدمه:…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

پیشگفتار………………………………………………………………………………………………………………….. ۲

فصل اول:    بازرسی بهداشت گوشت مرغ………………………………………………………………………………….. ۷

نکات بهداشتی در رابطه با گوشت مرغ:……………………………………………………………………………………. ۸

اهميت و ارزش غذايي گوشت طيور :………………………………………………………………………………………. ۹

مراحل و نحوه كشتار مرغ ضمن ملحوظ داشتن سيستم …………………………………………………………… ۱۱

مزاياي مرغ بسته بندي:…………………………………………………………………………………………………….. ۲۶

اقدامات بهداشتي،‌ كنترلي و نظارتي كه در كشتارگاهها توسط مسئولين بهداشتي انجام ميشود:‌……………………… ۲۸

وي‍ژگيهاي ظاهري گوشت مرغ در مراكز عرضه:‌……………………………………………………………………………. ۳۱

روشها منجمد كردن مرغ  و ارزش غذايي آن:………………………………………………………………………………. ۳۴

فصل دوم: آلودگیهای گوشت طيور :‌………………………………………………………………………………………. ۳۶

بازرسي قبل از كشتار :…………………………………………………………………………………………………….. ۳۷

بازرسي پس از كشتار :…………………………………………………………………………………………………….. ۳۸

بیماری کوکسیدیوز در طیور……………………………………………………………………………………………….. ۵۲

جراحات………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۷

بیماری گامبورو:…………………………………………………………………………………………………………… ۶۳

انتقال ویروس گامبورو…………………………………………………………………………………………………….. ۶۴

علایم بالینی گامبورو………………………………………………………………………………………………………. ۶۴

تشخیص بیماری گامبورو…………………………………………………………………………………………………… ۶۶

آنفلوآنزاي پرندگان……………………………………………………………………………………………………….. ۶۹

فصل سوم آمار کشتاری و ضایعاتی زرین مرغ اهواز…………………………………………………………………….. ۷۲

نتایج:……………………………………………………………………………………………………………………… ۸۰

منابع:……………………………………………………………………………………………………………………… ۸۲