دسته: پایان نامه اقتصاد

بررسی عوامل جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند چکیده مقاله توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری در بخش ها و فعالیت های مختلف اقتصادی است. بدون سرمایه گذاری در طرح های زیر بنایی و روبنایی نمی توان انتظار گسترش اشتغال ، تولید و رفاه اقتصادی را داشت. امروزه بسیاری از کشورهای جهان تمایل شدیدی به […] ادامه مطلب